GKNII.6844.1.2018

Zarząd Powiatu

Białostockiego

Białystok, dnia 2 lutego 2021 r.

GKNII.6844.1.2018

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

            Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż w dniu 26 stycznia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie najemcy powierzchni użytkowej 4 m², na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele związane ze świadczeniem usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, znajdującej się na parterze budynku zajmowanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Filia w Łapach, przy ul. Sikorskiego 19, posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, położonej w obrębie Łapy II gm. Łapy, oznaczonej jako działka nr 230/61 o pow. 0,8329 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00114067/7.

Do przetargu dopuszczono dwóch uczestników.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W przetargu, jako najemcę, wyłoniono Panią Katarzynę Popowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Multi Ubezpieczenia Katarzyna Popowska. Ustalono przy tym miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 w wysokości 101 zł plus należny podatek VAT – co daje łączną kwotę 496,92 zł brutto miesięcznie.

Ustalono, że podpisanie umowy nastąpi w terminie do 28 lutego 2021 r., a umowa będzie obowiązywać od 1 marca 2021 r.

                                                                        CZŁONEK ZARZĄDU              CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                   Sebastian Ptaszyński                Jan Gradkowski

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 12-02-2021 08:48

Data modyfikacji informacji: 12-02-2021 08:48