GKNII.6840.17.2019

            Białystok, dnia 26 stycznia 2021 r. 

            ZARZĄD

POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO                                                                                                                      

      GKNII.6840.17.2019

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 162,000 zł plus podatek VAT.

  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

                                                                                                                                                CZŁONEK ZARZĄDU                      WICESTAROSTA

                                                                                                                                                            Jan Gradkowski                            Roman Czepe

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: WICESTAROSTA Roman Czepe; CZŁONEK ZARZĄDU Jan Gradkowski,

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-01-2021

Data udostępnienia w BIP: 29-01-2021 08:55

Data modyfikacji informacji: 29-01-2021 08:55