AR.6740.1.15.17.2020

Starosta

Powiatu Białostockiego

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

z dnia 23.04.2021r.

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247, tekst jednolity) Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.04.2021r. wydano decyzję nr 825, znak: AR.6740.1.15.17.2020 o pozwolenie na budowę obejmującą: budowę pięciu budynków inwentarskich do hodowli brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1296 DJP (259,2 DJP każdy), 15 silosów paszowych  o poj. 25 mg (25 ton) każdy oraz budynek kotłowni na paliwo stałe, 3 zbiorniki szczelne na ścieki technologiczne z kurników o poj. 10 m3 każdy z doziemną instalacją kanalizacyjną, na działkach o nr ewid. 352, 353/2, 353/1, w obrębie ewidencyjnym Targonie Wielkie, jednostka ewidencyjna Zawady oraz na działkach o nr ewid. 354/1, 354/2, 351/3 w obrębie ewidencyjnym Łaś Toczyłowo, jednostka ewidencyjna Zawady.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie  z ww. uprawnienia jest możliwe w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pokój nr 10, wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 86 istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy do dnia 14 maja 2021r.

 

 

Z up. STAROSTY

 

E. Karina Kurzewska

DYREKTOR

WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. Starosty E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Anna Walińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-04-2021

Data udostępnienia w BIP: 23-04-2021 14:06

Data modyfikacji informacji: 23-04-2021 14:06