ŚR.6162.1.2020

Białystok, 2020.01.16


ŚR.6162.1.2020


ZAWIADOMIENIE


 
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. z późń zm./ zawiadamiam, że odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych do wykonania uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie obrębów ewidencyjnych:
-    Gajowniki, Ogrodniki, Oliszki gm. Choroszcz;
-    Baranki, Bogdanki, Brończany, Hermanówka, Hałówki Duże, Hołówki Małe, Janowicze,
Janowicze Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Klewinowo, Koplany, Koplany Folwark, Pań ki,
Rumejki, Simuny, Szerenosy, Złotniki gm. Juchnowiec Kościelny;
-    Dobrzyniewo Kościelne, Rybaki, Nowosiółki gm. Dobrzyniewo Duże;
-    Henrykowo gm. Supraśl;
-    Kowale, Rynki, Zimnochy Susły gm. Suraż;
-    Borowskie Gziki, Barszczówka, Chodory, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Turośń Kościelna gm. Turośń Kościelna
-    Gąsówka Osse Bagno gm. Łapy;


Podpisała, z upoważnienia Starosty:
Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-01-2020

Data udostępnienia w BIP: 21-01-2020 08:04

Data modyfikacji informacji: 21-01-2020 08:04