INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego SOLNIKI, gm. Zabłudów

         INFORMACJA

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

             z dnia 3 sierpnia 2020 roku

                   w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

            obrębu ewidencyjnego SOLNIKI, gm. Zabłudów

 

 

 

         Zgodnie z art. 24a. ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 276) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębie ewidencyjnym Solniki, gm. Zabłudów, wyłożonym do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 22 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku, stały się z dniem 1 sierpnia 2020 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

         Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-08-2020

Data udostępnienia w BIP: 03-08-2020 14:31

Data modyfikacji informacji: 03-08-2020 14:31