INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych CHOMIZNA, BRZOZOWO CHRZCZONY, BRZOZOWO STARE, KAMIEŃSKIE WIKTORY, KAMIEŃSKIE PLISZKI, GOŁĘBIE, gm. Poświętne

INFORMACJA

STAROSTY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

obrębów ewidencyjnych CHOMIZNA, BRZOZOWO CHRZCZONY, BRZOZOWO STARE, KAMIEŃSKIE WIKTORY, KAMIEŃSKIE PLISZKI, GOŁĘBIE, gm. Poświętne

 

 

 

    Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 276/ Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że  dane zawarte w projekcie operatu opisowo–kartograficznego, objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębach ewidencyjnych CHOMIZNA, BRZOZOWO CHRZCZONY, BRZOZOWO STARE, KAMIEŃSKIE WIKTORY, KAMIEŃSKIE PLISZKI, GOŁĘBIE, gm. Poświętne, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od  17 sierpnia 2020 roku do 4 września 2020 roku, stały się z dniem 28 września 2020 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

     

       Zgodnie z art. 24a ust.9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-09-2020

Data udostępnienia w BIP: 01-10-2020 10:16

Data modyfikacji informacji: 01-10-2020 10:16