INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Grochy Stare i Niemierzęta, gm. Poświętne

 

INFORMACJA

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Grochy Stare i Niemierzęta, gm. Poświętne, w części obejmującej kompleks działek oznaczonych nr nr 112, 122/4, 122/5, 127/2, 127/4, 129/1, 129/2, 130/2, 131, 132, 133, 134/2, 135, 136/6, 136/7, 136/8, 150/5, 150/7, 225/4, 238, 239, 240, 244.

 

Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 276) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębie ewidencyjnym Grochy Stare i Niemierzęta, gm. Poświętne, w części obejmującej kompleks działek oznaczonych nr nr 112, 122/4, 122/5, 127/2, 127/4, 129/1, 129/2, 130/2, 131, 132, 133, 134/2, 135, 136/6, 136/7, 136/8, 150/5, 150/7, 225/4, 238, 239, 240, 244, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13,  w okresie od 02 marca 2020 roku do 20 marca 2020 roku, stały się z dniem 11 kwietnia 2020 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

 

Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Ewelina Rafałowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-04-2020

Data udostępnienia w BIP: 16-04-2020 13:16

Data modyfikacji informacji: 16-04-2020 13:16