GKNII.6840.9.2018

Białystok, dnia 3 listopada 2020 r.

GKNII.6840.9.2018

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr geod. 6059/3 o pow. 0,1944 ha, położonej w Wasilkowie  przy ul. Jurowieckiej, gm. Wasilków, ujawnionej  w księdze wieczystej nr BI1B/00197958/5.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W przetargu, jako nabywcę, wyłoniono Pana Bartosza Tylora. Ustalono przy tym cenę 151.500,00 zł plus należny podatek VAT - 34.845,00 zł, co daje łączną kwotę 186.345,00 zł. Ustalono, że podpisanie aktu notarialnego nastąpi w terminie 8 tygodni od dnia przeprowadzenia przetargu. Nabywca zobowiązany jest na trzy dni przed ustalonym terminem podpisania umowy do zapłaty ceny pomniejszonej o wpłacone wadium, tj. kwoty 178.845,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-11-2020

Data udostępnienia w BIP: 08-11-2020 19:12

Data modyfikacji informacji: 08-11-2020 19:12