GKNII.6840.17.2019

Białystok, dnia 3 listopada 2020 r.

GKNII.6840.17.2019

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4.

 

  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Małgorzata Ruśkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-11-2020

Data udostępnienia w BIP: 08-11-2020 19:14

Data modyfikacji informacji: 08-11-2020 19:14