Umorzenie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

                                                                                      Białystok, 2017.01.31

CPR.II.0113.8.2017

 

 

 

 

                                                                   Wydział Budżetu i Finansów

                                                                  Starostwo Powiatowe w Białymstoku

                                                                   ul. Borsucza 2

                                                                   15-569 Białystok

 

 

 

 

             W związku z art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) przekazuję informację, o której mowa w art. 37 ust.1.pkt.1 ustawy.

               W okresie od 01.01.2016r. do 31 grudnia 2016r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 pkt.7 ustawy o finansach publicznych   na kwotę ogółem 43 291,59 zł, w tym: należność główna 38 844,75 zł, odsetki 4 446,84 zł.

             Umorzenie dotyczy należności :

1)      z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej -

         należność główna – 38 399,37 zł, odsetki 4434,02 zł

2)      z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych- należność główna 445,38 zł, odsetki 12,82 zł.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Elżbieta Anna Turczewska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-12-2016

Data udostępnienia w BIP: 07-02-2017 08:50

Data modyfikacji informacji: 07-02-2017 08:50