Kontrole zewnętrzne Starostwa przeprowadzone w roku 2009

1. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniach 26,28 listopada i 2 grudnia 2008 r.

Zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w okresie I-IX.2008 r. na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia pod względem zgodności i z przeznaczeniem oraz wysokości.

2. Kontrola przeprowadzona przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zakres kontroli

Zakresem konroli objęto sprawy ogólnooraganizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kotroli wewnętrznej i rachunkowości, sprawozdawczość finansową, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, planowanie i wykonanie budżetu powiatu, realizację dochodów budżetu państwa z tytułu wykonania przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, udzielanie zamówień publicznych, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi powiatu.

3. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Zakres kontroli

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Białostockiego

4. Kontrola Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Białymstoku

Zakres kontroli

Kierowanie osób do domów pomocy społecznej w latach 2007-2009 (I półrocze) oraz finansowanie ich pobytu przez jednostki samorządu terytorialnego.

5. Kontrola Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Białymstoku

Zakres kontroli

Realizacja w latach 2007-2009 (I półrocze) zadań dotyczących utrzymania urządzeń meliracji wodnych szczegółowych.

6. Kontrola Przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Białymstoku

Zakres kontroli

Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowe w Białymstoku

7. Kontrola Przeprowadzona Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Zakres kontroli

Realizacja zadań obrony cywilnej

8. Kontrola Przeprowadzona Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Zakres kontroli

Gospodarowanie środkami dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 

 

 

Załączniki do treści

 • KongrolaArchiwum (PDF, 475,48 KB) Podgląd załącznika

  Kontrola Przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Białymstoku

 • KongrolaKW (PDF, 3,13 MB) Podgląd załącznika

  Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Białostockiego

 • KongrolaNIK (PDF, 1,85 MB) Podgląd załącznika

  Kontrola Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Białymstoku. Zakres kontroli Realizacja w latach 2007-2009 (I półrocze) zadań dotyczących utrzymania urządzeń meliracji wodnych szczegółowych.

 • KongrolaNIK2 (PDF, 1,47 MB) Podgląd załącznika

  Kontrola Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Białymstoku. Zakres kontroli Kierowanie osób do domów pomocy społecznej w latach 2007-2009 (I półrocze) oraz finansowanie ich pobytu przez jednostki samorządu terytorialnego.

 • KongrolaWydzGeod (PDF, 736,34 KB) Podgląd załącznika

  Kontrola Przeprowadzona Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Zakres kontroli Gospodarowanie środkami dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 • KongrolaZarzKryz (PDF, 839,13 KB) Podgląd załącznika

  Kontrola Przeprowadzona Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Zakres kontroli Realizacja zadań obrony cywilnej

 • Kontrola_26_01_2009 (PDF, 646,51 KB) Podgląd załącznika

  Kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniach 26,28 listopada i 2 grudnia 2008 r.

 • Kontrola_27_02_2009 (PDF, 4,68 MB) Podgląd załącznika

  Kontrola przeprowadzona przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Szczepańska Anna Sekretarz

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-03-2009

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2009 00:00

Data modyfikacji informacji: 29-12-2009 13:09