Odpowiedź na pytania

Białystok 18.12.2018r.

 

OR.271.4.16.2018

 

W odpowiedzi na zadane w dniu 18.12.2018r. pytania dotyczące Zaproszenia do składania ofert z dnia 14.12.2018r. Zamawiający informuje, jak niżej:

 

Pyt. 1.

W jakim standardzie i częstotliwości pracują karty dostępu użytkowane przez zamawiającego?

 

Odpowiedź: 

W chwili obecnej Zamawiający nie korzysta jeszcze z kart dostępu. Karty te zostaną wprowadzone w trakcie trwania umowy.

 

Pyt. 2.

W oparciu o jakie kryterium zostanie dokonany wybór najkorzystniejszej oferty? Czy to będzie całkowity koszt realizacji kontraktu w okresie 4 lat?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zsumowanie:

  • zaoferowanej kwoty brutto jednorazowej opłaty za transport, wniesienie, instalację, zaprogramowania i przygotowanie do użytku 13 urządzeń w 2 wyznaczonych lokalizacjach (pkt. 2 formularza ofertowego)
  • kwoty brutto wynikającej z przemnożenia zaoferowanej ceny brutto za 1 kserokopię czarno-białą formatu A4 (pkt. 3 formularza ofertowego) przez przewidywany roczny nakład 380 000 szt. wydruków (95% przewidywanego nakładu – wynika z pkt. 2 ppk 2 Zaproszenia),
  • kwoty brutto wynikającej z przemnożenia zaoferowanej ceny brutto za 1 kserokopię kolorową formatu A4 (pkt. 4 formularza ofertowego) przez przewidywany roczny nakład 20 000 szt. wydruków ( 5% przewidywanego nakładu – wynika z pkt. 2 ppk 2 Zaproszenia),
  • zaoferowanej kwoty brutto innych opłat w okresie 1 roku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, której kwota brutto obliczona w w/w sposób będzie najniższa.

 

 

Podpisał

Jan Bolesław Perkowski

                                                                                             STAROSTA

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 18-12-2018 13:02

Data modyfikacji informacji: 18-12-2018 13:02