Ocena złożonych ofert

Ocena ofert złożonych w postępowaniu Nr OR.271.4.16.2018

na najem i serwis kserokopiarek na okres do 4 lat  i  wybór oferty.

 

Wykonawca

Zaoferowana cena brutto (zł)

Jednorazowa początkowa

Druk czarno-biały

Druk kolorowy

Skany

Inne opłaty

Razem

COPYCENTER SERWIS s.c.

0,00

17 480,00

6 600,00

2 000,00

0,00

26 080,00

DKS Sp. z o.o.

0,00

9 348,00

4 180,00

0,00

14 391,00

27 919,00

NEW-TECHNOLOGY

1,00

13 300,00

5 000,00

1 000,00

54 600,00

73 901,00

KONIKA MINOLTA

3 198,00

9 348,00

4 020,00

0,00

959,40

18 425,40

 

Z oceny wyłączono ofertę COPYCENTER SERWIS s.c. z dnia 27.12.2018r. na najem i serwis kserokopiarek używanych – jako nie spełniającej wymagania pkt 4 podstawowych danych i wymagań zawartych w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 14.12.2018r. i zmodyfikowanych w dniu 17.12.2018r. m. in. poprzez wyłączenie możliwości dostarczenia urządzeń w bardzo dobrym stanie technicznym.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę firmy KONIKA MINOLTA.

 

 

                                               Białystok 3.01.2019r.

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 03-01-2019 14:21

Data modyfikacji informacji: 03-01-2019 14:21