MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Białystok, 17.12.2018r.   

 
OR. 271.4.16.201     

                                                                                         
    
    
                                                                                                    http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/
                                                                                                                mariusz.lacinski@new-tec.pl
                                                                                                                przemyslaw.korolczuk@konicaminolta.pl
                                                                                                                fabryczna37@op.pl


    

    MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT


Starosta Powiatu Białostockiego, jako Zamawiający, modyfikuje swoje zaproszenie OR. 271.4.16.2018 z dnia 14.12.2018r. do złożenia oferty na najem  i serwis kserokopiarek na okres do 4 lat w ten sposób, że:
1.    w pkt. 4 Podstawowych danych  i  wymaganych warunków realizacji zamówienia dodaje wymaganie wyposażenia niektórych urządzeń w modł  wi-fi - pkt.4 otrzymuje brzmienie:
4.    „Zapotrzebowanie na 13 urządzeń obsługujących format A4 i A3 oraz ich lokalizacja:
1)    11 urządzeń w siedzibie przy ul. Borsuczej 2, w tym 1 urządzenie z funkcją faksu
i 1 urządzenie z modułem wi-fi, lokalizacja w obrębie siedziby: 1 urządzenie w piwnicy, 2 urządzenia na parterze, 5 urządzeń na I piętrze, 2 urządzenia na
II piętrze, 1 urządzenie na III piętrze (budynek bez windy)
2)    2 urządzenia w siedzibie przy ul. Branickiego 13, w tym 1 urządzenie z funkcją faksu
i 3 urządzenia z modułem wi-fi, lokalizacja w obrębie siedziby: 1 urządzenie na parterze, 1 na I piętrze (budynek bez windy).
2.    w pkt. 5 Podstawowych danych  i  wymaganych warunków realizacji zamówienia wyłącza możliwość  dostarczenia urządzeń w bardzo dobrym stanie technicznym – pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
5.    „Wynajmujący dostarczy 13 urządzeń nowych, posiadających funkcję dostępu na kartę (karty zapewnia Zamawiający), do druku czarno-białego i kolorowego, z funkcją kserokopiowania
i skanowania, w tym 2 urządzenia z dodatkową funkcją obsługi faksu.
Pozostałe wymagania zamawiającego pozostają bez zmian.


Podpisał
Jan Bolesław Perkowski
STAROSTA

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 18-12-2018 07:42

Data modyfikacji informacji: 18-12-2018 07:42