Wysokość dotacji w 2018 r.

 

Aktualizacja wysokość dotacji w 2018 roku dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek prowadzonych przez osobę prawną/fizyczną inną niż Powiat Białostocki  

Typ szkoły

Miesięczna kwota dotacji udzielona z Powiatu Białostockiego na jednego ucznia/dziecko

liczba uczniów/dzieci ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień :

 

 

30.09.2016 r

30.09.2017r.

1.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

- na jednego ucznia

540,07 zł

30

26

- na jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim

1190,75 zł

2

3

2.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

- na jedno dziecko, które objęte jest wczesnym wspomaganiem rozwoju

390,41 zł

216

172

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Edyta Bołtryk

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-01-2017

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2017 15:19

Data modyfikacji informacji: 25-04-2018 09:25