Wysokość dotacji w 2017 r.

Aktualizacja wysokość dotacji w 2017 roku dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek prowadzonych przez osobę prawną/fizyczną inną niż Powiat Białostocki (obowiązuje od dnia 1 .03.2017 r.).

Typ szkoły

Miesięczna kwota dotacji udzielona z Powiatu Białostockiego na jednego ucznia/dziecko

Statystyczna liczba uczniów/dzieci ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

- na jednego ucznia

540,07 zł

30

- na jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim

1190,75 zł

2

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

- na jedno dziecko, które objęte jest wczesnym wspomaganiem rozwoju

390,41 zł

216

 

Powyższe dane będą aktualizowane w terminach określonych w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Bołtryk

Data wytworzenia: 2017-01-11

Wprowadzający: Marek Falkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Marek Falkowski

Data publikacji: 2017-01-11