INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI , STACJI TRANSFORMATOROWYCH

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 15-569 BIAŁYSTOK UL. BORSUCZA 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI , STACJI TRANSFORMATOROWYCH      2015r. 
LP. NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA IMIĘ I NAZWISKO LUB
NAZWA INWESTORA
OPIS I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE / INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
1.

AR.6743.03.13.1.2015
30.06.2015r.

Bogdan Andruszkiewicz
p.dz.g. PHU ABM - Bogdan Andruszkiewicz

3 budynki mieszkalne
dz. nr geod. 56/8
część dz. nr geod. 56/7
część dz. nr geod. 56/9
obr. OSOWICZE, Gmina Wasilków

 

nie wniesiono sprzeciwu 31.07.2015r.

 

2.

AR.6743.03.13.2.2015

01.07.2015r.

Olchowik Piotr

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. nr geod. 695/2 obr. STUDZIANKI, gm. Wasilków

nie wniesiono sprzeciwu 01.08.2015r.
3.

AR.6743.03.3.1.2015

02.07.2015r.

Winnicki Tomasz

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. nr geod. 133/1  obr. GNIŁA, gm. Dobrzyniewo Duże

nie wniesiono sprzeciwu 02.08.2015r.
4.

AR.6743.03.1.1.2015

03.07.2015r.

Pogorzelski Zdzisław

rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego

dz. nr geod. 271/6    obr. ZŁOTORIA, gm. Choroszcz

nie wniesiono sprzeciwu 03.08.2015r.
5.

AR.6743.03.14.1.2015

03.07.2015r.

Iwanowiec Maciej

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. nr geod. 228/18     obr. RAFAŁÓWKA, gm. Zabłudów

nie wniesiono sprzeciwu 03.08.2015r.
6.

AR.6743.03.13.3.2015

07.07.2015r.

Połubiński Sławomir

Połubińska Małgorzata

przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz, nr geod. 341; 342             obr. JUROWCE, gm. Wasilków

nie wniesiono sprzeciwu 07.08.2015r.
7.

AR.6743.03.1.2.2015

08.07.2015r.

Bursa Anna

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. nr geod. 549/42               obr. KLEPACZE, gm. Choroszcz

nie wniesiono sprzeciwu 08.08.2015r.
8.

AR.6743.03.11.1.2015

10.07.2015r.

Dawidowska Emilia

Dawidowski Karol

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. nr geod. 143/2 obr. NIEWODNICA KORYCKA, gm. Turośń Kościelna

nie wniesiono sprzeciwu
28.08.2015r.

9.

AR.6743.03.5.1.2015

14.07.2015r.

Wyczesany Elżbieta

Wyczesany Onufry Marcin

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 543/5  obr.  OLMONTY, gm. Juchnowiec Kościelny

nie wniesiono sprzeciwu 14.08.2015r.
10.

AR.6743.03.13.4.2015

15.07.2015r.

Zawistowski Krzysztof prowadzący dz. gosp. pod nazwą „DARIA” Krzysztof Robert Zawistowski

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 1560/26  obr. NOWODWORCE, gm. Wasilków

wycofano 16.07.2015r.
11.

AR.6743.03.5.2.2015

17.07.2015r.

Leszczyński Józef

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 75/2 obr. Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny
wycofano 14.08.2015r.
12.

AR.6743.04.6.1.2015

17.07.2015r.

Pieróg Maciej

rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej

dz. 224/26, 224/27   obr. UHOWO, gm. Łapy
nie wniesino sprzeciwu 17.08.2015r.
13.

AR.6743.03.5.3.2015

20.07.2015r.
Kopczewski Szymon

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 38/27   obr. HRYNIEWICZE, Gm. Juchnowiec Kościelny
wycofano 27.07.2015r
14.

AR.6743.03.9.1.2015

24.07.2015r.

Kamińska Henryka

Kamiński Zenon

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 286/4  obr. SOWLANY, gm. Supraśl
nie wniesiono sprzeciwu 24.08.2015r.
15.

AR.6743.03.7.1.2015

24.07.2015r.

Szemiot Daniel

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 895/8  obr. MICHAŁOWO, gm. Michałowo

nie wniesiono sprzeciwu 21.09.2015r.
16. AR.6743.05.13.1.2015

27.07.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

 

przebudowa stacji transformatorowej słupowej na kontenerową

dz. 6091 obr. WASILKÓW,gm. Wasilków
 
17.

AR.6743.03.5.4.2015

28.07.2015r.

Mioduszewski Dariusz

Mioduszewska Barbara Elżbieta

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 396  obr. KLEOSIN, gm. Juchnowiec Kościelny
nie wniesiono sprzeciwu 11.09.2015r.
18.

AR.6743.03.3.2.2015

28.07.2015r.

Grzegorczyk Anna

Grzegorczyk Leszek

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 366/2  obr. DOBRZYNIEWO DUŻE, gm. Dobrzyniewo Duże
nie wniesiono sprzeciwu 28.08.2015r.
19.

AR.6743.04.14.1.2015

31.07.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napięcia 

dz. 319, 353  obr.KURIANY, gm. Zabłudów
nie wniesiono sprzeciwu 31.08.2015r.
20.

AR.6743.03.5.5.2015

05.08.2015r.

Koczuk - Baran Elżbieta

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 177/4 obr. IGNATKI, gm. Juchnowiec Kościelny

wycofano 24.09.2015r.
21.

AR.6743.03.11.2.2015

06.08.2015r.

Godlewski Marian

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 308/6 obr. CZACZKI MAŁE, gm. Turośń Kościelna

nie wniesiono sprzeciwu 07.09.2015r.
22.

AR.6743.03.5.6.2015

07.08.2015r.

Suwała Grzegorz

Suwała Monika

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 18/15 obr. LEWICKIE KOLONIA, gm. Juchnowiec Kościelny

nie wniesiono sprzeciwu 07.09.2015r.

23.

AR.6743.03.4.1.2015

12.08.2015r.

Mieleszko Dariusz

odbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. 661 Waliły Stacja, obr. GRÓDEK, gm. Gródek

nie wniesiono sprzeciwu 14.09.2015r.
24.

AR.6743.04.1.1.2015

12.08.2015r.

Ostrowski Krzysztof Mariusz

sieć wodociągowa

dz. 174/25, 171/11, 230/1 obr. ZACZERLANY KOLONIA, gm. Choroszcz

nie wniesiono sprzeciwu 14.09.2015r.
25.

AR.6743.03.9.2.2015

12.08.2015r.

Wróblewski Piotr

Wróblewska Martyna

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 318/13 obr. SOWLANY, gm. Supraśl

nie wniesiono sprzeciwu 14.09.2015r.
26.

AR.6743.04.12.1.2015

13.08.2015r.

Kowalewski Krzysztof

Kowalewska Barbara

kablowa linia energetyczna nN 0,4kV oraz rozbiórka napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV

dz. 32/14 obr. LEŚNIKI, gm. Tykocin

nie wniesiono sprzeciwu 01.04.2016r.
27.

AR.6743.04.13.1.2015

19.08.2015r.

Sadowski Krzysztof

Krzesińska Marta

sieć wodno-kanalizacyjna w drodze dojazdowej wewnętrznej od ulicy Starowiejskiej w Dąbrówkach

dz. 362/9, 362/12, 362/16 obr. DĄBRÓWKI, gm. Wasilków

nie wniesiono sprzeciwu 05.08.2016r.
28.

AR.6743.03.5.7.2015

20.08.2015r.

Trzos Paweł

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 173/18 obr. HORODNIANY, gm. Juchnowiec Kościelny

nie wniesiono sprzeciwu 21.09.2015r.
29.

AR.6743.04.11.1.2015

20.08.2015r.

 

Gmina Turośń Kościelna

sieć wodociągowa rozdzielcza

dz. 365, 366 obr. CZACZKI MAŁE, gm. Turośń Kościelna

nie wniesiono sprzeciwu 21.09.2015r.
30.

AR. 6743.03.3.2015

26.08.2015r.

Zastocki Grzegorz

nadbudowa isniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. 792/1 obr. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże

nie wniesiono sprzeciwu 28.09.2015r.
31.

AR.6743.03.5.8.2015

26.08.2015r.

Kopczewski Szymon

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 38/27 obr. HRYNIEWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny

nie wniesiono sprzeciwu 02.11.2015r.
32.

AR.6743.03.11.3.2015

28.08.2015r.

Kalinowski Zdzisław

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 125/4 obr. NIEWODNICA KORYCKA, gm. Turośń Kościelna

nie wniesiono sprzeciwu 28.09.2015r.
33.

AR.6743.04.9.1.2015

28.08.2015r.

Marcin Popławski prowadządy działalność gospodarczą  pod nazwą MAPODOM Marcin Popławski

budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy wod-kan do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Cytrynowej

dz. 103/31, 103/73, 103/98, 103/99, 103/100, 103/101, 103/126, 103/127, 103/118, 103/119, 103/120, 103/121, 103/122, 103/102, 103/103, 103/125, 103/124, 103/104, 103/105, 103/123, 103/112, 103/107, 103/108, 103/111, 103/110, 103/109, 103/114, 103/117, 103/116, 103/115     obr. GRABÓWKA, gm. Supraśl   

nie wniesiono sprzeciwu 11.01.2016r.
34.

AR.6743.04.11.2.2015

01.09.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A,

20-340 Lublin

linia napowietrzno-kablowa nN

dz. 68/12, 179 obr. ZALESIANY

dz. 140/18 obr. MARKOWSZCZYZNA

gm. Turośń Kościelna

nie wniesiono sprzeciwu 02.10.2015r.
35.

AR.6743.04.14.2.2015

03.09.2015r.

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15

15-161 Białystok

linia kablowa SN, linia napowietrzna SN

dz. 353/4 obr. ZABŁUDÓW, gm. Zabłudów

wycofano 02.10.2015r.
36.

AR.6743.03.7.2.2015

04.09.2015r.

Gryc Leszek

rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. 512 obr. MICHAŁOWO, gm. Michałowo

wycofano 11.09.2015r.
37.

AR.6743.03.9.3.2015

07.09.2015r.

Wnorowski Piotr

"CLASS-BUD" IMPORT-EXPORT-ROBOTY BUDOWLANE

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 646/1 obr. SOBOLEWO, gm. Supraśl

nie wniesiono sprzeciwu 08.10.2015r.
38.

AR.6743.03.3.4.2015

07.09.2015r.

Kołodziejczyk Marta

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 204/6, 204/1 obr. FASTY, gm. Dobrzyniewo Duże

nie wniesiono sprzeciwu 08.10.2015r.
39.

AR.6743.04.9.2.2015

08.09.2015r.

PGE Dystrybucja S. A.

ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

sieć elektroenergetyczna napowietrzno-kablowa nN 0,4 kV

dz. 1318,1417,1436,1437/2,1437/3,1438/5,1475/1

obr. SUPRAŚL, gm. Supraśl

nie wniesiono sprzeciwu 09.10.2015r.
40.

AR.6743.04.9.3.2015

08.09.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV

dz. 14/44, 14/58, 14/59, 14/60, 14/61

obr. GRABÓWKA, gm. Supraśl

nie wniesiono sprzeciwu 09.10.2015r.
41.

AR.6743.03.3.5.2015

09.09.2015r.

Cylwik Leszek

rozbudowa i przebudowa isniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. 599/1 obr. CHRABOŁY, gm. Dobrzyniewo Duże

wycofano 18.09.2015r.
42.

AR.6743.03.1.3.2015

09.09.2015r.

Utko Tomasz

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 243/102 obr. OLISZKI, gm. Choroszcz

nie wniesiono sprzeciwu 16.11.2015r.
43.

AR.6743.03.1.4.2015

10.09.2015r.

Rydzewski Wiesław

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 267/3 obr. KLEPACZE, gm. Choroszcz

nie wniesiono sprzeciwu 12.10.2015r.
44.

AR.6743.03.2.1.2015

10.09.2015r.

Kulesa Joanna

rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. 876 obr. CZARNA BIAŁOSTOCKA, gm. Czarna Białostocka

nie wniesiono sprzeciwu 12.10.2015r.
45.

AR.6743.04.13.2.2015

11.09.2015r.

Domański Tomasz

sieć wodno-kanalizacyjna w drodze dojazdowej

dz. 1377, 1384/1, 1385/4, 1384/15 Brzozówka, obr. NOWODWORCE, gm. Wasilków

nie wniesiono sprzeciwu 16.02.2016r.
46.

AR.6743.04.1.2.2015

16.09.2015r.

Zaklad Energetyki Cieplnej Wodociagów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 25A

16-070 Choroszcz

sieć wodociągowa

 

dz. 285/1, 284, 120/6, 153 obr. PAŃKI, gm. Choroszcz

nie wniesiono sprzeciwu 19.10.2015r.
47.

AR.6743.03.9.4.2015

16.09.2015r.

Ostaszewski Andrzej

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 440/17 obr. SOBOLEWO, gm. Supraśl

nie wniesiono sprzeciwu 19.10.2015r.
48.

AR.6743.03.3.6.2015

18.09.2015r.

Wojtulewicz Marcin

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 71/10 obr. KRYNICE, gm. Dobrzyniewo Duże

nie wniesiono sprzeciwu 19.10.2015r.
49.

AR.6743.03.9.5.2015

18.09.2015r.

Spencer Tatiana

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 138/2, 139 obr. CIELICZANKA, gm. Supraśl

wycofano 12.10.2015r.
50.

AR.6743.03.9.6.2015

22.09.2015r.

Mieleszko Sławomir

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 45/19 obr. ZAŚCIANKI, gm. Supraśl                  

nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2015r.
51.

AR.6743.04.9.4.2015

22.09.2015r.

Gmina Supraśl

ul. Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl

elektroenergetyczna linia napowietrzna nn oświetlenia ulicznego w ul. Żubrów

dz. 356, 357/3, 374 obr. SOBOLEWO, gm. Supraśl

nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2015r.
52.

AR.6743.04.9.5.2015

22.09.2015r.

Gmina Supraśl

ul. Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl

kablowe oświetlenie uliczne w ul. Żółwiowej

dz. 122/2 obr. SOBOLEWO, gm. Supraśl

nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2015r.
53.

AR.6743.04.9.6.2015

22.09.2015r.

Gmina Supraśl

ul. Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl

kablowe oswietlenie uliczne w ul. Nagietkowej

dz. 115/14, 116/19, 150 obr. GRABÓWKA, gm. Supraśl  

nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2015r.
54.

AR.6743.04.9.7.2015

24.09.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

sieć elektroenergetyczna napowietrzno-kablowa nn 0,4kV w ul. Dolnej

dz. 479, 559, 503/2, 504, 507, 493/3, 493/4, 494/3, 494/4, 557, 540, 560/2 obr. SUPRAŚL, gm. Supraśl

nie wniesiono sprzeciwu 26.10.2015r.
55.

AR.6743.04.9.8.2015

24.09.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV na odcinku A-B w ul. Dolnej

dz. 559, 635, 667/1, 667/2, 667/3 obr. SUPRAŚL, gm. Supraśl

nie wniesiono sprzeciwu 26.10.2015r.
56.

AR.6743.03.3.7.2015

24.09.2015r.

Drobniuch Tomasz

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 277/8 obr. NOWE ALEKSANDROWO, gm. Dobrzyniewo Duże

nie wniesiono sprzeciwu 14.01.2016r.
57.

AR.6743.04.13.3.2015

24.09.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4kV ze złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych

dz. 59/12, 59/35 obr. OSOWICZE, gm. Wasilków

nie wniesiono sprzeciwu 26.10.2015r.
58.

AR.6743.04.12.2.2015

25.09.2015r.

Gmina Tykocin

ul. 11-go Listopada 8

16-080 Tykocin

przebudowa drogi gminnej Nr 105509B w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej

dz. 157/2, 101, 66/1 obr. ŁOPUCHOWO, gm. Tykocin

nie wniesiono sprzeciwu 26.10.2015r.
59.

AR.6743.03.3.8.2015

25.09.2015r.

Wereszczyńska Izabela

Wereszczyński Jakub Jan

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 185/24 Podleńce, obr. LETNIKI BOHDAN PODLEŃCE, gm. Dobrzyniewo Duże

nie wniesiono sprzeciwu 26.10.2015r.
60.

AR.6743.03.13.5.2015

29.09.2015r.
Andruszkiewicz Bogdan prowadzący działalność pn. PHU ABM – Bogdan Andruszkiewicz

budynek mieszkalny jednorodzinny

część dz. 56/5, część dz. 56/7 obr. OSOWICZE, gm. Wasilków
nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2015r.

 

61.

AR.6743.03.9.7.2015

29.09.2015r.
Wnorowski Piotr prowadzący działalność pn. „CLASS-BUD” IMPORT-EXPORT-ROBOTY BUDOWLANE Piotr Wnorowski

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 646/2  obr. SOBOLEWO, gm. Supraśl
nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2015r.
62.

AR.6743.04.3.1.2015

30.09.2015r.

Pawlak Jarosław

sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

dz. 203/63  obr. FASTY, gm. Dobrzyniewo Duże
nie wniesiono sprzeciwu 27.11.2015r.
63.

AR.6743.04.11.3.2015

02.10.2015r.

Gmina Turośń Kościelna

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

sieć wodociągowa rozdzielcza

 

dz. 54/30, 54/31 obr. TRYPUCIE, gm. Turośń Kościelna
nie wniesiono sprzeciwu 02.11.2015r.
64.

AR.6743.04.11.4.2015

02.10.2015r.

Gmina Turośń Kościelna

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

sieć wodociągowa rozdzielcza

 

 
dz. 444/4   obr. NIEWODNICA KOŚCIELNA, Turośń Kościelna
nie wniesiono sprzeciwu 02.11.2015r.
65.

AR.6743.04.11.5.2015

02.10.2015r.

Gmina Turośń Kościelna

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

sieć wodociągowa rozdzielcza

dz. 615/1, 615/2, 614/2 obr. NIEWODNICA KOŚCIELNA,gm. Turośń Kościelna

dz. 197 obr. NIEWODNICA KORYCKA, gm. Turośń Kościelna

nie wniesiono sprzeciwu 02.11.2015r.
66.

AR.6743.03.1.5.2015

12.10.2015r.

Kosel Krzysztof

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

dz. 17    obr. DZIKIE, gm. Choroszcz

nie wniesiono sprzeciwu 12.11.2015r.
67.

AR.6743.03.5.9.2015

13.10.2015r.

Rabiczko Anna

Rabiczko Daniel

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

dz. 113/2 obr. SZERENOSY, gm. Juchnowiec Kościelny
nie wniesiono sprzeciwu 13.11.2015r.
68.

AR.6743.03.3.9.2015

14.10.2015r.

Stankiewicz Wojciech

rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

dz. 367/1  Pogorzałki, obr.  LEŃCE, gm. Dobrzyniewo Duże
nie wniesiono sprzeciwu 16.11.2015r.

 

69.

 

AR.6743.04.1.3.2015

16.10.2015r.

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 25A

16-070 Choroszcz

sieć wodociągowa od ul. Zastawie II do m. Barszczewo

dz. 1521, 826/11, 1509, 1510 obr. MIASTO CHOROSZCZ, gm. Choroszcz

dz. 291/1  obr. BARSZCZEWO, gm. Choroszcz
nie wniesiono sprzeciwu 16.11.2015r.

 

70.

AR.6743.04.1.4.2015

16.10.2015r.

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 25A

16-070 Choroszcz

sieć wodociągowa- sięgacz od ul. 3-go Maja w Choroszczy

 

dz.1547, 619/38  obr. MIASTO CHOROSZCZ, gm. Choroszcz
nie wniesiono sprzeciwu 16.11.2015r.

 

71.

AR.6743.04.1.5.2015

16.10.2015r.

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 25A

16-070 Choroszcz

sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

 

dz. 121/4, 121/16  obr. POROSŁY, gm. Choroszcz
nie wniesiono sprzeciwu 16.11.2015r.

 

72.

 

AR.6743.03.3.10.2015

16.10.2015r.

Sajewicz Dariusz

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

dz. 114/5 obr. NOWE ALEKSANDROWO, gm. Dobrzyniewo Duże
nie wniesiono sprzeciwu 16.11.2015r.
73.

AR.6743.04.14.3.2015

16.10.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

linia napowietrzna nN

 

dz. 199/5, 199/7, 199/20, 200/2, 202/12, 202/14, 334/2 obr. KURIANY, gm. Zabłudów
nie wniesiono sprzeciwu 21.12.2015r.
74.

AR.6743.04.5.1.2015

22.10.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

linia kablowa nN

 

dz. 176/5, 176/6, 179/24, 179/28, 180/10, 368  obr. OLMONTY, gm. Juchnowiec Kościelny
nie wniesiono sprzeciwu 23.11.2015r.
75.

AR.6743.03.9.8.2015

23.10.2015r.

Czaban Mirosław

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 16/33        obr. GRABÓWKA, gm. Supraśl
nie wniesiono sprzeciwu  01.02.2016r.
76.

AR.6743.03.3.11.2015

23.10.2015r.

Roszkowski Błażej

Roszkowska Elżbieta

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 648/11, 636/1    obr. POGORZAŁKI, gm. Dobrzyniewo Duże

nie wniesiono sprzeciwu 04.01.2016r.
77.

AR.6743.03.9.9.2015

26.10.2015r.

Andrejczuk Mariusz

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 418/2     obr. SOBOLEWO, gm. Supraśl
nie wniesiono sprzeciwu 11.02.2016r.
78.

AR.6743.03.3.12.2015

28.10.2015r.

Jacewicz Marzena

Jacewicz Marcin

rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. 759    obr. BORSUKÓWKA, gm. Dobrzyniewo Duże

nie wniesiono sprzeciwu 05.05.2016r.
79.

AR.6743.04.13.4.2015

30.10.2015r.

Andruszkiewicz Bogdan

sieć wodociągowa do zaopatrzenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych

dz. 114/4, 56/12     obr. OSOWICZE, gm. Wasilków

nie wniesiono sprzeciwu 30.11.2015r.
80.

AR.6743.03.5.10.2015

30.10.2015r.

Kułak Urszula

przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. 19/3   obr. STANISŁAWOWO, gm. Juchnowiec Kościelny

nie wniesiono sprzeciwu 30.11.2015r.
81.

AR.6743.03.7.3.2015

03.11.2015r.

Antoniuk Wiesława

Antoniuk Jerzy

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

dz. 114    obr. CISÓWKA, gm. Michałowo
nie wniesiono sprzeciwu 04.12.2015r.
82.

AR.6743.04.13.5.2015

05.11.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

linia kablowa nN 0,4 kV

 

dz. 1377, 1388/3, 1388/4  obr. NOWODWORCE, gm. Wasilków
nie wniesiono sprzeciwu 08.12.2015r.
83.

AR.6743.04.9.9.2015

05.11.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

elektroenergetyczna linia kablowa podziemna nN i złącza kablowe pomiarowe nN

 

dz. 868/7, 868/8, 868/16, 868/17, 868/18, 914 obr. OGRODNICZKI, gm. Supraśl 

dz. 1458, 1477 obr. NOWODWORCE, gm. Wasilków    
nie wniesiono sprzeciwu 08.12.2015r.
84.

AR.6743.04.9.10.2015

05.11.2015r.

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

elektroenergetyczna linia napowietrzno-kablowa nN 0,4 kV

 

dz. 232, 239/16, 239/9, 239/23, 239/3 obr. SOBOLEWO, gm. Supraśl
nie wniesiono sprzeciwu 08.12.2015r.
85.

AR.6743.03.9.10.2015

10.11.2015r

Palak Gertruda

przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

dz. 1438   obr. KARAKULE, gm. Supraśl
nie wniesiono sprzeciwu 11.12.2015r.
86.

AR.6743.03.13.6.2015

12.11.2015r
Andruszkiewicz Bogdan prowadzący działalność gospodarczą pn. PHU ABM – Bogdan Andruszkiewicz  

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 56/5          obr. OSOWICZE, gm. Wasilków

nie wniesiono sprzeciwu 14.12.2015r.

87.

AR.6743.04.3.2.2015

13.11.2015r

Gmina Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duże

sieć elektroenergetyczna do 1kV

 

dz. 92, 94/3   obr. SZACIŁY, gm. Dobrzyniewo Duże
nie wniesiono sprzeciwu 14.12.2015r.
88.

AR.6743.04.3.3.2015

13.11.2015r

Gmina Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

16-002 Dobrzyniewo Duże

sieć elektroenergetyczna do 1kV przy ul. Szkolnej

 

dz. 2/2, 84/7, 84/11 obr. DOBRZYNIEWO DUŻE, gm. Dobrzyniewo Duże
nie wniesiono sprzeciwu 14.12.2015r.
89.

AR.6743.04.2.1.2015

16.11.2015r

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 62

16-020 Czarna Białostocka

rozbiórka i budowa sieci wodociągowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków

 

dz. 1140 obr. CZARNA BIAŁOSTOCKA, gm. Czarna Białostocka
nie wniesiono sprzeciwu 01.02.2016r.
90.

AR.6743.03.9.11.2015

20.11.2015r

Bogdanowicz Czesław Kazimierz

nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. 1812  obr. SUPRAŚL, gm. Supraśl
nie wniesiono sprzeciwu 22.01.2016r.
91.

AR.6743.03.9.12.2015

20.11.2015r

Antonowicz Bogusław

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 43/2, 46/5   obr. SOKOŁDA, gm. Supraśl

wniesiono sprzeciw AR.6743.03.9.12.2015
10.03.2016r.

92.

AR.6743.04.9.11.2015

24.11.2015r

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV

 

dz. 143, 94/14, 94/15, 94/16, 94/17, 94/20, 94/22, 94/23, 94/24, 94/25, 94/26, 94/37    obr. GRABÓWKA, gm. Supraśl
nie wniesiono sprzeciwu 28.12.2015r.
93.

AR.6743.04.12.3.2015

24.11.2015r

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

przebudowa sieci energetycznej napowietrznej Jeżewo-Tykocin-Knyszyn

dz.72/1, 219, 100/3, 101/3, 217, 137/4, 137/5, 137/7, 135/10, 223/1, 223/3, 136/5, 136/7, 136/8, 139/1, 154/14, 154/15, 155     obr. ŁAZY KROSNA, gm. Tykocin

dz. 41, 42/2, 42/1, 43, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 59, 152, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 177, 178, 179, 182  obr. KIŚLAKI, gm. Tykocin

dz. 364/1  obr. ŻUKI, gm. Tykocin

dz. 48, 49, 51, 53, 54, 55  obr. ŁAZIUKI, gm. Tykocin

dz. 20, 22, 23, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 105, 106, 27, 130, 131, 133, 259, 260  obr. PIASKI, gm. Tykocin

dz. 17, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 36  obr. TATARY, gm. Tykocin
 
94.

AR.6743.03.14.2.2015

26.11.2015r

Aleksiejuk Włodzimierz

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 824, 825       obr. RYBOŁY, gm. Zabłudów
nie wniesiono sprzeciwu 28.12.2015r.
95.

AR.6743.04.14.4.2015

30.11.2015r

Gmina Zabłudów

ul. Rynek 8

16-060 Zabłudów

napowietrzna linia oświetlenia ulicznego ze słupami

 

dz. 93/45, 93/47, 93/49, 93/51, 93/53, 93/55, 100/19, 100/28, 100/30, 426/4    obr. HALICKIE, gm. Zabłudów
nie wniesiono sprzeciwu 31.12.2015r.
96.

AR.6743.03.9.13.2015

01.12.2015r

Petelski Karol

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 529/19   obr. SOBOLEWO, gm. Supraśl
sprzeciw            10.06.2016r.
97.

AR.6743.03.15.1.2015

14.12.2015r

Kraszewski Wiesław

Kraszewska Zofia 

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

dz. 635  obr. ZAWADY, gm. Zawady
nie wniesiono sprzeciwu 18.04.2016r.
98.

AR.6743.04.14.5.2015

17.12.2015r

Gmina Zabłudów

ul. Rynek 8

16-060 Zabłudów

napowietrzna linia oświetlenia ulicznego ze słupami

 

dz. 68   obr. ŁUBNIKI, gm. Zabłudów
nie wniesiono sprzeciwu 18.01.2016r.
99.

AR.6743.04.14.6.2015

17.12.2015r

Gmina Zabłudów

ul. Rynek 8

16-060 Zabłudów

napowietrzna linia oświetlenia ulicznego ze słupami

 

dz. 68, 74/8   obr. ŁUBNIKI, gm. Zabłudów
nie wniesiono sprzeciwu 18.01.2016r.
100.

AR.6743.03.9.14.2015

18.12.2015r.

Kwasiborska Marzena

Makarewicz Maria

Makarewicz Stefan

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

dz. 1349/4, 1349/11 obr. SUPRAŚL, gm. Supraśl

wycofano 15.01.2016r.
101.

AR.6743.04.6.2.2015

18.12.2015r.

Chim Ryszard

rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie jednorodzinnej

dz. 180/7, 180/9, 226, 274/4  obr. ŁAPY, gm. Łapy
nie wniesiono sprzeciwu 18.01.2016r.
102.

AR.6743.03.5.11.2015

31.12.2015r.

Porowski Emil

budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. 36/1  obr. OGRODNICZKI, gm. Juchnowiec Kościelny

nie wniesiono sprzeciwu 01.02.2016r.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Agnieszka Bogdanowicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-07-2015

Data udostępnienia w BIP: 01-07-2015 10:10

Data modyfikacji informacji: 05-08-2016 13:59