INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI , STACJI TRANSFORMATOROWYCH

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 15-569 BIAŁYSTOK UL. BORSUCZA 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, SIECI , STACJI TRANSFORMATOROWYCH 2016r.

LP.

Nr i data wpływu zgłoszenia 
Data zamieszczenia w BIP

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego, jego kategoria, w przypadku budynku kubatura

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień projektanta

Postanowienie o uzupełnieniu, data wysłania, data uzupełnienia

Data wycofania zgłoszenia przez inwestora, przekazanie zgodności z właściwością, pozostawienie bez rozpoznania

Nr i data decyzji o sprzeciwie, data nadania/ informacja o nie wniesieniu sprzeciwu.

1.

AR.6743.4.14.1.2016 08.01.2016r.
12.01.2016r.

PGE Dystrybucja S.A.

linia napowietrzno-kablowa nR w miejscowościach Kudrycze i Skrybicze, gm. Zabłudów.
kategoria obiektu – XXVI

dz. 396 KUDRYCZE                        
dz. 600, 473/1, 473/3 SKRYBICZE

inż. Jerzy Racewicz
upr.: BŁ/189/85 i BŁ/135/89

    nie wniesiono sprzeciwu

2.

AR.6743.3.1.1.2016
13.01.2016r.
14.01.2016r.

Cruz Rodriguez Paweł
Cruz Rodriguez Marzena

budynek mieszkalny jednorodzinny w Barszczewie, gm. Choroszcz.
kategoria obiektu – I
kubatura – 794,60 m3

dz. 114/26 BARSZCZEWO

mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałecki
KPOKK IA/51/2008

inż. Wiesław Krulak
Bł/ 139/78

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

3.

AR.6743.3.13.1.2016
19.01.2016r.
20.01.2016r.

Romaniuk Grzegorz

budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Leszczynowej w Nowodworach, gm. Wasilków.
kategoria obiektu – I
kubatura – 1680,67 m3

 
dz. 1378/13 NOWODWORCE

mgr inż. arch. Tomasz Sobieszuk
upr: BŁ/153/93

mgr inż. Mirosław Krzysztof Doktór Bł/93/89

Postanowienie z dnia 02.02.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Wniosek wycofano 25.02.2016r.

 

4.

AR.6743.3.14.1.2016
20.01.2016r.
21.01.2016r.

Kostrzewa Katarzyna Tamara
Kruszyniewicz Tomasz

budynek mieszkalny jednorodzinny w Halickich, gm. Zabłudów.
kategoria obiektu – I
kubatura – 1229,64 m3

dz. 650/3, 650/4 HALICKIE

dr inż. arch. Justyna Zalewska-Grycuk
BŁ-POOK/15/2003

Postanowienie z dnia 05.02.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Uzupełnienie braków 24.02.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

5.

AR.6743.3.13.2.2016
22.01.2016r.
25.01.2016r.

Andruszkiewicz Bogdan prowadzący działalność gosp. pn. PHU „ABM” Bogdan Andruszkiewicz

budynek mieszkalny jednorodzinny w Osowiczach, gm. Wasilków.
kategoria obiektu – I
kubatura – 1127,06 m3

 

 

 

dz. 56/14, część dz.56/6  OSOWICZE

mgr inż. arch. Daniel Bielski
upr.: BŁ/15/02

mgr inż. Janusz Jancewicz
BŁ/53/86

mgr inż. Grażyna Szumska
Bł/190/01

mgr inż. Tomasz Płazak
PDL/0078/POOE/09

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

6.

AR.6743.3.3.1.2016
25.01.2016r.
27.01.2016r.

Grabowska Agnieszka
Grabowski Jacek

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.
kategoria obiektu – I
kubatura – 912 m3

dz. 267/3 NOWE ALEKSANDROWO

mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałecki
KPOKK IA/51/2008

Postanowienie z dnia 02.02.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Uzupełnienie braków 16.03.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

7.

AR.6743.3.3.2.2016
29.01.2016r.
01.02.2016r.

Stankiewicz Radosław

budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Kościelnej w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże.
kategoria obiektu – I
kubatura – 876,15 m3

dz. 820/10 DOBRZYNIEWO DUŻE

mgr inż. arch. Anna Natalia Frączkowska
MA/104/08

Postanowienie z dnia 15.02.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Uzupełnienie braków 25.02.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

8.

AR.6743.3.1.2.2016
04.02.2016r.
05.02.2016r.

Szałak Danuta
Szałak Grzegorz

budynek mieszkalny jednorodzinny w Krupnikach, gm. Choroszcz.
kategoria obiektu – I
kubatura – 639,4 m3

 
dz. 49/147, 49/146 KRUPNIKI

mgr inż. arch. Emilia Piechowska-Myszkiewicz
BŁ-PD OKK/180/2010
 

mgr inż. Tadeusz Piluk
PDL/0072/PWOK/08

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

9.

AR.6743.4.14.2.2016
08.02.2016r.
10.02.2016r.

PGE Dystrybucja S.A.

sieć kablowa nN do zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Chodkiewicza w Zabłudowie, gm. Zabłudów.
kategoria obiektu – XXVI

dz. 193/2, 349 ZABŁUDÓW

mgr inż. Izabella Krawczyk
BŁ 168/75, BŁ 66/89

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

10.

AR.6743.4.12.1.2016
09.02.2016r.
10.02.2016r.

Gmina Tykocin

sieć wodociągowa w miejscowościach Saniki i Tykocin, gm. Tykocin.
kategoria obiektu – XXVI

dz. 77, 81 SANIKI
dz. 979 TYKOCIN

mgr inż. Mariusz Burakowski BŁ/194/01

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

11.

AR.6743.3.14.2.2016
10.02.2016r.
11.02.2016r.

Choroszewski Marcin

2 budynki mieszkalne jednorodzinne w miejscowości Kolonia Zabłudów, gm. Zabłudów.
kategoria obiektów – I
kubatura:
bud. Nr 1 – 413 m3
bud. Nr 2 – 413 m3

dz. 18/24, 18/25 KOLONIA ZABŁUDÓW

mgr inż. arch. Andrzej Wiesław Poraszko
BŁ/220/85

inż. Wiesław Krulak
Bł/106/90, Bł/139/7

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

12.

AR.6743.3.13.3.2016
11.02.2016r.
16.02.2016r.

Pęza Krzysztof

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Dąbrówki, gm. Wasilków.
kategoria obiektów – I
kubatura – 551,2 m3

dz. 235/17  DĄBRÓWKI

inż. Mikołaj Kuźmiuk
Bł/5/69

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

13.

AR.6743.3.9.1.2016
12.02.2016r.
16.02.2016r.

Kamieńska Maria

budynek mieszkalny jednorodzinny w Zaściankach, gm. Supraśl.
kategoria obiektów – I
kubatura – 998,8 m3

dz. 48/59  ZAŚCIANKI

mgr inż. arch Andrzej Gałecki
KPOKK IA/51/2008

inż. Wiesław Krulak
Bł 139/78

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

14.

AR.6743.4.3.1.2016
12.02.2016r.
16.02.2016r.

Gmina Dobrzyniewo Duże

sieć elektroenergetyczna do 1kV- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy ul. Pogodnej w miejscowości Nowe Aleksandrowo oraz w miejscowości Podleńce, obręb Letniki Bohdan Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.
kategoria obiektu – XXVI

dz. 290/1 NOWE ALEKSANDROWO
dz. 370 LETNIKI BOHDAN PODLEŃCE

mgr inż. Rafał Kakareko
PDL/0076/POOE/09

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

15

AR.6743.4.3.2.2016
12.02.2016r.
16.02.2016r.

Gmina Dobrzyniewo Duże

sieć elektroenergetyczna do 1kV- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże.
kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 82/1, 226 KOZIŃCE

mgr inż. Rafał Kakareko
PDL/0076/POOE/09

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

16.

AR.6743.4.13.1.2016
15.02.2016r.
16.02.2016r.

PGE Dystrybucja S.A.

sieć elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4 kV w miejscowości Rybniki, gm. Wasilków.
kategoria obiektu – XXVI

dz. 199, 200, 201, 197/2, 551, 244, 497, 170, 159/8 RYBNIKI

mgr inż. Tomasz Wnorowski
PDL/0150/POOE/12

Postanowienie z dnia 04.03.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Uzupełnienie braków

25.04.2016

 

nie wniesiono sprzeciwu

17.

AR.6743.3.3.3.2016
17.02.2016r.
18.02.2016r.

Gałecki Krzysztof

budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże.
kategoria obiektów – I
kubatura – 319,01 m3

 

 

 

 

 

dz. 682  DOBRZYNIEWO DUŻE

mgr inż. arch. Piotr Pytasz
BŁ/45/94

mgr inż. Renata Kupińska
BŁ/193/01

mgr inż. Tomasz Skalimowski
PDL/0079/POOE/10

Postanowienie z dnia 22.02.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Wniosek wycofano

04.05.2016r.

 

18.

AR.6743.3.13.4.2016
19.02.2016r.
22.02.2016r.

Śliwka Anna
Śliwka Rafał

budynek mieszkalny jednorodzinny w Jurowcach, gm. Wasilków.
kategoria obiektów – I
kubatura – 866,31 m3

dz. 246/5  JUROWCE

mgr inż. arch Andrzej Gałecki
KPOKK IA/51/2008

inż. Wiesław Krulak
Bł 139/78

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

19.

AR.6743.3.2.1.2016
22.02.2016r.
23.02.2016r.

Maleszewska-Golińska Agnieszka

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Kosmaty Borek, gm. Czarna Białostocka.
kategoria obiektów – I
kubatura – 787 m3

 

dz. 63/7 KOSMATY BOREK

mgr inż. arch Andrzej Gałecki
KPOKK IA/51/2008

inż. Wiesław Krulak
Bł 139/78

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

20.

AR.6743.3.9.2.2016
22.02.2016r.
23.02.2016r.

Newel Magdalena
Newel Krzysztof

budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Elektrycznej w Ogrodniczkach, gm. Supraśl.
kategoria obiektów – I
kubatura – 1437 m3

 

 


dz. 700/32, 700/5 OGRODNICZKI

mgr inż. arch. Maciej Pokorski
Bł/83/86

mgr inż. Jerzy Firańczyk
Bł/94/86

mgr inż. Andrzej Żmiejko
Bł/12/88, Bł/140/94

mgr inż. Zbigniew Bartuś
Bł/144/92

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

21.

AR.6743.3.14.3.2016
24.02.2016r
25.02.2016r.

Sakowicz Marek

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Halickie, gm. Zabłudów.
kategoria obiektów – I
kubatura – 645,2 m3

 

 

dz. 31/5 HALICKIE

mgr inż. arch. Konrad Guziejko
BŁ/PdOKK/21/2004

mgr inż. Tomasz Konrad Olewiński
PDL/0097/POOK/13

mgr inż. Agnieszka Kuc
PDL/IS/0100/15

Postanowienie z dnia 11.03.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Wniosek wycofano 16.06.2016r.

 

22.

AR.6743.3.11.1.2016
24.02.2016r.
25.02.2016r.

Busłowska Janina

rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Tołcze, gm. Turośń Kościelna.
kategoria obiektów – I
kubatura – 536,73 m3

dz. 49/13 TOŁCZE

mgr inż. Aleksander Bielski
Bł/89/86

mgr inż. Marek Huszcza
SUW-36/86, BŁ-58/91

Postanowienie z dnia 09.03.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków do dnia 29.03.2016r.

 

Przedłużenie postanowienia do dnia 11.05.2016r.

 

Uzupełnienie braków

11.05.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

23.

AR.6743.4.9.1.2016
25.02.2016r.
26.02.2016r.

Gmina Supraśl

elektryczna instalacja oświetlenia oraz kanalizacji kablowej w miejscowości Kopna Góra, obrębie Sokołda, gm. Supraśl.
kategoria obiektu – XXVI

dz. 383/3 SOKOŁDA

mgr inż. Paweł Ireneusz Stasiak PDL/0132/POOE/08

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

24.

AR.6743.3.13.5.2016
29.02.2016r.
01.03.2016r.

Grabowski Rafał
Grabowska Joanna

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Dąbrówki, gm. Wasilków.
kategoria obiektów – I
kubatura – 590,18 m3

 

dz. 352/3 DĄBRÓWKI

mgr inż. arch. Hubert Andrzej Ciesielski
16/PDOKK/2014

mgr inż. Tomasz Konrad Olewiński PDL/0097/POOK/13

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

25.

AR.6743.3.9.3.2016
01.03.2016r.
02.03.2016r.

„Bit” Sp. z o.o.

3 budynki mieszkalne jednorodzinne w miejscowości Zaścianki, gm. Supraśl.
kategoria obiektów – I
kubatura:
bud. Nr 1 – 645 m3
bud. Nr 2 – 645 m3
bud. Nr 3 – 645 m3

dz. 58/21, 58/22, 58/29, 58/30  ZAŚCIANKI

inż. arch. Aleksandra Kiluk Bł/3/89

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

26.

AR.6743.3.11.2.2016
04.03.2016r.
07.03.2016r.

Masłowski Tomasz
Masłowska Małgorzata

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Niewodnica Kościelna, gm. Turośń Kościelna.
kategoria obiektów – I
kubatura – 871,41 m3

dz. 423/20   NIEWODNICA KOŚCIELNA

tech. bud. Wiesław Jan Walczyński
Bł/108/85

Postanowienie z dnia 18.03.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Uzupełnienie braków 30.03.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

27.

AR.6743.3.3.4.2016
04.03.2016r.
07.03.2016r.

Olender Monika
 

przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Białostockiej 35 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.
kategoria obiektów – I
kubatura – 228,17 m3

dz. 730/3, 731/9  DOBRZYNIEWO DUŻE

mgr inż. arch. Agnieszka Pilecka
8/PDOKK/2012

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

28.

AR.6743.3.1.3.2016
08.03.2016r.
09.03.2016r.

Pawłowicz Dariusz

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Klepacze, gm. Choroszcz.
kategoria obiektów – I
kubatura – 769,02 m3

 

dz. 541/37  KLEPACZE

mgr inż. arch. Grzegorz Kowalewski
KPOKK IA49/2008

inż. Tadeusz Piluk
PDL/0072/PWOK/08

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

29.

AR.6743.3.5.1.2016
11.03.2016r.
14.03.2016r.

 

Hryniewicki Krzysztof

Hryniewicka Magdalena

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Olmonty, gm. Juchnowiec Kościelny

kategoria obiektów – I
kubatura – 998,00 m3

dz. 180/22                         OLMONTY

nż. Danuta Rudnicka

BŁ/112/88

 

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

30.

AR.6743.3.13.6.2016
11.03.2016r.
14.03.2016r.

Andruszkiewicz Bogdan prowadzący działalność gosp. pn. PHU „ABM” Bogdan Andruszkiewicz

 

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Osowicze, gm. Wasilków

kategoria obiektów – I
kubatura – 1127,06 m3

 

 

dz. 56/30  OSOWICZE

mgr inż. arch. Daniel Bielski
upr.: BŁ/15/02

mgr inż. Janusz Jancewicz
BŁ/53/86

mgr inż. Grażyna Szumska
Bł/190/01

mgr inż. Tomasz Płazak
PDL/0078/POOE/09

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

31.

AR.6743.3.14.4.2016
14.03.2016r
16.03.2016r.

 

Szelengowicz Ryszard

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Rafałówka, gm. Zabłudów.
kategoria obiektów – I
kubatura – 770,60 m3

 

dz. 130 RAFAŁÓWKA

mgr inż. arch. Dariusz Ciborowski
upr.: 13/PDOKK/2013

inż. Mikołaj Kuźmiuk
5/69

mgr inż. Lucjan Dobrzyń
Bł/53/89

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

32.

AR.6743.4.5.1.2016
15.03.2016r
18.03.2016r.

Gmina Juchnowiec Kościelny

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej w obrębie ewidencyjnym Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny

kategoria obiektu – XXVI
 

dz. 268, 174/9, 175/9, 184/11, 183, 175/10, 175/12 IGNATKI

mgr inż. Barbara Stempniak

Bł/75/88

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

33.

AR.6743.4.5.2.2016
15.03.2016r
18.03.2016r.

Gmina Juchnowiec Kościelny

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej w obrębie ewidencyjnym Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny

kategoria obiektu – XXVI
 

dz. 168/13, 168/18, 168/36, 184/11, 168/28, 168/32, 168/33, 168/34, 168/35, 168/37 IGNATKI

mgr inż. Barbara Stempniak

Bł/75/88

 

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

34.

AR.6743.4.9.2.2016
17.03.2016r
18.03.2016r.

PGE Dystrybucja S.A.

 

linia kablowa nN 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych w obrębie Grabówka, gm. Supraśl

kategoria obiektu – XXVI

dz. 103/31, 103/122, 103/102           GRABÓWKA

mgr inż. Grzegorz Jarosiewicz

PDL/0145/POOE/12

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

35.

AR.6743.3.1.4.2016
24.03.2016r.
24.03.2016r.

Tomczak Bartosz
Sidorkiewicz Anna Elżbieta

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Czaplino, gm. Choroszcz.
kategoria obiektów – I
kubatura –544 m3

 

dz. 41/1 CZAPLINO                    

inż. Danuta Rudnicka
Bł/112/88

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

36.

AR.6743.3.13.7.2016
24.03.2016r.
24.03.2016r.

Terlecka-Porębska Jolanta Cecylia

budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Lipowej w miejscowości Jurowce, gm. Wasilków.
kategoria obiektów – I
kubatura –1270,87 m3

 

 

 

 

dz. 1069/38, 1069/42  JUROWCE         

mgr inż. arch. Maciej Pokorski Bł/83/86

mgr inż. Jerzy Firańczyk
Bł/94/86

mgr inż. Mirosław Stefanowicz Bł/217/82, Bł/276/89

mgr inż. Zbigniew Bartuś
Bł/144/92

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

37.

AR.6743.4.14.3.2016
30.03.2016r.
31.03.2016r.

Gmina Zabłudów

sieć wodociągowa wydatkująca Kowalowce-Zabłudów w miejscowościach Kowalowce i Zabłudów, gm. Zabłudów.
kategoria obiektu – XXVI

dz.74, 75/1, 14, 46              KOWALOWCE
dz. 193, 96  ZABŁUDÓW

inż. Tadeusz Wyszkowski Bł/189/91

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

38.

AR.6743.3.3.5.2016
01.04.2016r.
05.04.2016r.

Koszczuk Robert

budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Promiennej w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.
kategoria obiektów – I
kubatura –790,60 m3

dz. 291/3 NOWE ALEKSANDROWO

inż. Aleksander Kazimierz Kuciński
Bł/108/87, Bł/58/83

Postanowienie z dnia 15.04.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Uzupełnienie braków

28.04.2016

 

nie wniesiono sprzeciwu

39.

AR.6743.4.5.3.2016
05.04.2016r.
06.04.2016r.

Gmina Juchnowiec Kościelny

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny.
kategoria obiektu – XXVI

dz. 167/4, 167/11, 167/39, 167/40, 167/21, 99/40, 167/12, 167/10, 167/14, 167/23, 167/24, 167/43, 167/44, 167/38, 167/26, 167/22    IGNATKI                                                             

mgr inż. Barbara Stempniak
Bł/83/87, Bł/23/90

mgr inż. Bogumiła Drowanowska
Bł/75/88, Bł/303/89

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

40.

AR.6743.3.9.4.2016
05.04.2016r.
07.04.2016r.

Sadowski Janusz

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Ogrodniczki, gm. Supraśl.
kategoria obiektów – I
kubatura –893,00 m3

dz. 928/3  OGRODNICZKI

Leon Zabrocki
Bł/149/80, Bł/48/81

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

41.

AR.6743.3.1.5.2016
08.04.2016r.
11.04.2016r.

Sikorski Cezary

budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Zastawie II w miejscowości Choroszcz, gm. Choroszcz.
kategoria obiektów – I
kubatura –1846,49 m3

 

 

 

dz. 831/25   CHOROSZCZ          

mgr inż. arch. Arkadiusz Koc
Bł/93/01

mgr inż. Andrzej Kozak
PDL/0092/PWOK/09

mgr inż. Robert Piotr Arciszewski
PDL/0039/PWOE/05

inż. Andrzej Kicman
PDL/IS/0613/01

Postanowienie z dnia 15.04.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Wniosek wycofano 21.04.2016r.

 

42.

AR.6743.4.9.3.2016
08.04.2016r.
11.04.2016r.

PGE Dystrybucja S.A.

linia energetyczna kablowa ze stacji transformatorowej do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Ciasne, gm. Supraśl.
kategoria obiektu – XXVI

dz. 628/6, 628/7, 608  CIASNE     

Jan Drobot
Bł/120/92

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

43.

AR.6743.3.3.6.2016
11.04.2016r.
11.04.2016r.

Mroczko Konrad

przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Białostockiej 121 w miejscowości  Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.
kategoria obiektów – I
kubatura –594,00 m3

dz. 4/2  FASTY

                          

mgr inż. arch. Agnieszka Twardowska
18/PDOKK/2012

mgr inż. Małgorzata Jaworska
PDL/0099/PWOK/13

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

44.

AR.6743.4.7.1.2016
11.04.2016r.
14.04.2016r.

 

Gmina Michałowo

kanalizacja sanitarna w miejscowości Michałowo, gm. Michałowo  

kategoria obiektu – XXVI

dz. 201            MICHAŁOWO

inż. Mikołaj Fiedoruk

​Bł 198/89; Bł 234/76 

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

45.

AR.6743.3.14.5.2016
14.04.2016r.
15.04.2016r.

 

Sidoruk Michał

Sidoruk Maria

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości  Kowalowce, gm. Zabłudów
kategoria obiektów – I
kubatura –998,00 m3

dz. 34/12  KOWALOWCE

 

inż. Danuta Rudnicka

Bł/112/88

 

mgr inż. Agnieszka Katarzyna Kozłowska

PDL/0042/POOS/08

 

mgr inż. Wojciech Grudziński

Bł/138/92

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

46.

AR.6743.4.14.4.2016
18.04.2016r.
19.04.2016r.

Sakowicz Marek

sieć wodociagowa w Halickich, gm. Zabłudów

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 100/30, 426/4, 426/2, 31/3  HALICKIE

inż. Wiesław Krulak

Bł/139/78

Postanowienie z dnia 17.05.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Uzupełnienie braków 30.06.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

47.

AR.6743.3.4.1.2016
19.04.2016r.
19.04.2016r.

Giedrys Grzegorz

Giedrys Anna

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Przechody, gm. Gródek

kategoria obiektu - I

kubatura - 365,00 m3

 

dz. 146/2  PRZECHODY

mgr inż. arch. Katarzyna Chyży

Bł/78/98

 

inż. Lucjusz Popławski

Bł/45/75

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

48.

AR.6743.3.13.8.2016
21.04.2016r.
21.04.2016r.

 

Gajko Emil

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Jurowce, gm. Wasilków

kategoria obiektu - I

kubatura - 768,00 m​3

 

dz. 1114/10  JUROWCE

mgr inż. arch. Grzegorz Borowski

Bł/13/02

 

nż. Jerzy Bogdan Grzegorzewski

Bł/104/79

 

mgr inż. Beata Zieleniewska-Gromada

Bł/51/98

 

mgr inż. Mariusz Bagiński

Bł/6/01

 

Wniosek wycofano

12.05.2016r.

 

49.

AR.6743.4.11.1.2016
21.04.2016r.
26.04.2016r.

PGE Dystrybucja S.A.

 

linia kablowa Nn 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Niecki, gm. Turośń Kościelna

kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 293, 165/1, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 165/13, 165/14, 165/15, 165/16, 165/17, 165/18, 165/19, 165/20, 165/21, 165/22, 165/23, 165/24, 165/26, 165/28     NIECKI

                                           

mgr inż. Grzegorz Jarosiewicz

PDL/0145/POOE/12

 

Postanowienie z dnia 20.05.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków do dnia 25.07.2016r.

 

Uzupełnienie braków

09.06.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

50.

AR.6743.3.2.2.2016
28.04.2016r.
29.04.2016r.

Malicka Barbara

rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Czarnej Białostockiej , gm. Czarna Białostocka

kategoria obiektu – I

dz. 877/1                    CZARNA BIAŁOSTOCKA

mgr inż. Jerzy Zawadzki BŁ/170/85, BŁ/372/89

inż. Antoni Zaniewski BŁ/174/93

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

51.

AR.6743.4.5.4.2016
28.04.2016r.
29.04.2016r.

Gmina Juchnowiec Kościelny

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii, gm. Juchnowiec Kościelny

kategoria obiektu – XXVI

dz. 141, 151/3, 151/4, 75, 77/13, 78/3, 77/18, 78/15, 78/4                KSIĘŻYNO-KOLONIA

mgr inż. Józef Banaszewski BŁ/82/78, BŁ189/89, PE/N/846

 

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

52.

AR.6743.4.1.1.2016
29.04.2016r.
02.05.2016r.

 

PGE Dystrybucja S.A.

linia kablowa nN w miejscowosci Krupniki, gm. Choroszcz

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 73/14, 73/18, 76/4, 76/11, 76/12, 76/17, 76/20, 76/24, 76/25, 97/22, 97/24, 97/26, 97/32, 97/34, 97/57, 97/66, 97/80, 97/87, 118/4                                                  KRUPNIKI

 

inż. Grzegorz Kamiński

BŁ/126/93

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

53.

AR.6743.3.9.5.2016
12.05.2016r.
16.05.2016r.

 

Łapińska Magdalena

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Grabówka, gm. Supraśl

kategoria obiektu - I

kubatura - 1573,23 m​3

 

dz. 308/32, 308/35                            GRABÓWKA

mgr inż. arch. Piotr Kuczyński

Bł 27/01

 

mgr inż. Krzysztof Stryczek

PDL/0091/P00K/09

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

54.

AR.6743.4.14.5.2016
16.05.2016r.
17.05.2016r.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok

linia kablowa nN 0,4 kV  ze złączami kalowymi 2xZK3 + 2TL do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Halickie, gm. Zabłudów

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 426/2, 31/4                          HALICKIE

mgr inż. Dariusz Korpacz

PDL/007/POOE/12

Postanowienie z dnia 15.06.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

Uzupełnienie braków

28.06.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

55.

AR.6743.4.3.3.2016
16.05.2016r.
17.05.2016r.

Wojtulewicz Marcin

sieć wodociągowa w miejscowości Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 181/2                                      KRYNICE

inż. Wiesław Krulak

139/78 , 106/90

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

56.

AR.6743.3.2.3.2016
16.05.2016r.
19.05.2016r.

Gricenko Krzysztof

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Machnacz, gm. Czarna Białostocka

kategoria obiektu - I

kubatura - 563,00 m​3

 

 

dz. 20/2                                           MACHNACZ

mgr inż. Jerzy Zawadzki

BŁ/170/85 , BŁ/372/89

 

inż. Antoni Zaniewski

BŁ/174/93

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

57.

AR.6743.4.2.1.2016
17.05.2016r.
19.05.2016r.

Tibia Sp. z o.o.

kanalizacja sanitarna w miejscowości Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 1414/2, 105/8

                                      CZARNA BIAŁOSTOCKA

mgr inż. Agata Fiedoruk-Walko

PDL/0049/PWOS/12

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

58.

AR.6743.4.12.2.2016
23.05.2016r.
25.05.2016r.

Gmina Tykocin

kanalizacja sanitarna w miejscowości Tykocin, gm. Tykocin

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 1930/1, 1921, 1931, 1932, 1934/2, 1947, 2071, 2072, 2073                                            TYKOCIN

mgr inż. Marcin Jaworski

PDL/0068/PWOS/15

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

59.

AR.6743.3.11.3.2016
24.05.2016r.
25.05.2016r.

Samocik Ireneusz

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Turośń Kościelna, gm. Turośń Kościelna

kategoria obiektu - I

kubatura - 501,67 m​3

 

 

dz. 640/5                             TUROŚŃ KOŚCIELNA

mgr inż. arch. Anna Maria Suska

16/PD  OKK/2011

 

mgr inż. Tadeusz Piluk

PDL/0072/PWOK/08

 

mgr inż. Marcin Oksimowicz

PDL/0155/POOE/10

Postanowienie z dnia 07.06.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

 

Uzupełnienie braków 21.06.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

60.

AR.6743.4.1.2.2016
30.05.2016r.
31.05.2016r.

Elekromontaż Wschód Sp. z o.o.

linia elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV w miejscowościi Łyski, gm. Choroszcz

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 171/2, 169/9, 170/8                   CHOROSZCZ

mgr inż. Agnieszka Wawdziejczuk

PDL/0148/POOE/12

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

61.

AR.6743.4.11.2.2016
31.05.2016r.
01.06.2016r.

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

elelektroenergetyczna sieć napowietrzna wraz z przyłączami kablowymi nN 0,4 kV oraz przebudowa istniejącej stacji transformatorowej SN/nN 15kV/0,4kV w miejscowości Juraszki i Pomigacze, gm. Turośń Kościelna

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 11, 40/1                                         JURASZKI

dz. 235                                             POMIGACZE

mgr inż. Erwin Niewiarowski

PDL/00080/POOE/13

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

62.

AR.6743.4.1.3.2016
31.05.2016r.
01.06.2016r.

Izabela Motkowska

sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do projektowanego budynku mieszkalnego

kategoria obiektu - XXVI

 

 

 

 

dz. 525/2, 457/1, 457/7, 457/8, 457/15, 457/13                                     POROSŁY

mgr inż. Krzysztof Stasiuk

Bł/39/01,  

PDL/IS/1427/01

 

mgr inż. Krystyna Szepielow- Szafranowicz

Bł/19/99, PDL/IS/1488/01

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

63.

AR.6743.3.7.1.2016
31.05.2016r.
02.06.2016r.

Olędzka Magdalena i Wojciech

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Barszczewo, gm. Michałowo

kategoria obiektu - I

kubatura -446,67 m​3

 

 

 

 

dz. 92/2                               BARSZCZEWO

mgr inż. Tadeusz Piluk

PDL/0072/PWOK/08

PDL/BO/0222/08

 

mgr inż. arch. Anna Maria Suska

16/PD OKK/2011

Postanowienie z dnia 09.06.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków 28.09.2016

 

 nie wniesiono sprzeciwu

64.

AR.6743.3.13.9.2016
03.06.2016r.
06.06.2016r.

Lewicka Elżbieta

rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sochonie, gm. Wasilków

kategoria obiektu- I

kubatura -446,67 m​3

 

 

dz. 81                                  SOCHONIE

mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski

Bł-PdOKK/46/2004

 

 

mgr inż. Paweł Modzelewski

PDL/0082/POOK/12

Postanowienie z dnia 17.06.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

 

Uzupełnienie braków 28.06.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

65.

AR.6743.4.13.2.2016
03.06.2016r.
07.06.2016r.

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

sieć elektroenergetyczna nN w Wasilkowie, gm. Wasilków

kategoria obiektu - XXVI

 

 

 

 

dz. 2618, 2543, 2983, 3007/2, 2539, 2538/2, 3009/2, 3009/6, 3039/2, 2533, 2532, 3047, 3090, 3091/2, 2858, 2520, 3718, 2515/2, 2810/3, 2810/5, 2811/3, 2812, 2813, 2814, 2815                                    WASILKÓW

mgr inż. Paweł Gudajtis

PDL/0085/PWOE/13

 

 

mgr inż. Rafał Kakareko

PDL/0076/POOE/09

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

66.

AR.6743.3.1.6.2016
06.06.2016r.
07.06.2016r.

Łukaszewicz Grzegorz

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Sienkiewicze, gm. Choroszcz

kategoria obiektu- I

kubatura -562,00 m​3

 

 

 

 

 

dz. 315/2                       SIENKIEWICZE

Leon Zabrocki

Bł/149/80  Bł/48/81

 

inż. Mikołaj Fiedoruk

Bł/234/76

 

mgr inż. Kazimierz Batruch

AN/8346/87/82

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

67.

AR.6743.3.9.6.2016
09.06.2016r.
13.06.2016r.

Florczykowska Maria Jadwiga i Berski Michał

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Ciasne, gm. Supraśl

kategoria obiektu- I

kubatura -721,56 m​3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dz. 873/18                                    CIASNE

mgr inż. arch. Barbara Sarna

Bł 160/90

 

mgr inż. Kamil Zimiński

PDL/0045/POOK/05

 

mgr inż. Krzysztof Ciuńczyk

PDL/0036/POOS/06

PDL/0055/OWOS/07

 

mgr inż. Mariusz Woroszył

PDL/0067/POOE/14

PDL/IE/0164/10

 

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

68.

AR.6743.3.3.7.2016
13.06.2016r.
13.06.2016r.

Maleszewska Elżbieta

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże

kategoria obiektu- I

kubatura -910,00 m​3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dz. 196/22                                      FASTY

mgr inż. arch. Ewelina Pawluk-Czapska

12/PDOKK/2012

 

mgr inż. Karol Mor

PDL/0004/POOK/09

 

mgr inż. Renata Truszkowska

PDL/0060/PWOS/10

 

mgr inż. Macin Oksimowicz

PDL/IS/1342/01

 

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

69.

AR.6743.3.9.7.2016
13.06.2016r.
15.06.2016r.

Antonowicz Bogusław

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Sokołda, gm. Supraśl

kategoria obiektu- I

kubatura -368,50 m​3

 

dz. 43/2, 46/5                         SOKOŁDA

mgr inż. arch. Andrzej Popławski

UAN.II.7342-122/94

Postanowienie z dnia 04.07.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

 sprzeciw

70.

AR.6743.4.14.6.2016
13.06.2016r.
15.06.2016r.

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4 kV, linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV oraz przyłącze kablowe niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Rafałówka, gm. Zabłudów

kategoria obiektu - XXVI

 

 

 

 

dz. 156/1, 222/1, 119/21, 114/2                                                         RAFAŁÓWKA

mgr inż. Erwin Niewiarowski

PDL/0080/POOE/13

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

71.

AR.6743.4.1.4.2016
15.06.2016r.
16.06.2016r.

Kulikowscy Aneta i Dawid

Uścinowicz Alina i Piotr

Włodkowscy Aneta i Piotr

Wądołowski Andrzej

sieć wodociągowa do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Zaczerlany Kolonia, gm. Choroszcz

kategoria obiektu - XXVI

 

 

 

 

 

dz. 230/1, 174/15, 171/11                                                 ZACZERLANY KOLONIA

inż. Wiesław Krulak

Bł/139/78, Bł/106/90

POIIB PDL/IS/0735/01

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

72.

AR.6743.3.3.8.2016
22.06.2016r.
23.06.2016r.

Zastocki Janusz

budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże

kategoria obiektu- I

kubatura -695,25 m​3

 

 

 

 

 

dz. 792/3         NOWE ALEKSANDROWO

inż. Mikołaj Kuźmik

PDL/BO/0794/01

 

mgr inż. Paweł Modzelewski

PDL/0082/POOK/12

 

inż. Wiesław Krulak

Bł/106/90

 

mgr inż. Mariusz Kłokowski

PDL/0133/PWOE/14

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

73.

AR.6743.3.3.9.2016
23.06.2016r.
23.06.2016r.

Czerech Rafał

budynek mieszkalny jednorodzinny  w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże

kategoria obiektu- I

kubatura -788,00 m​3

 

 

dz. 325/2  DOBRZYNIEWO KOŚCIELNE

 

Postanowienie z dnia 29.06.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków z dnia 02.08.2016r.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

74.

AR.6743.4.1.5.2016
23.06.2016r.
27.06.2016r.

PGE Dystrybucja S.A. zs w Lublinie

linia napowietrzno-kablowa niskiego napięcia 0,4 kV i złącze kablowe pomiarowe zesilania budynków mieszkalnych w miejscowości Klepaczde, gm. Choroszcz

kategoria obiektu - XXVI

 

 

dz. 530/36, 12, 529/13, 529/19            KLEPACZE

mgr inż. Izabella Teresa Krawczyk

Bł 168/75, Bł 66/89

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

75.

AR.6743.4.1.6.2016
27.06.2016r.
28.06.2016r.

Gmina Choroszcz

kablowa linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Złotoria, gm. Choroszcz

kategoria obiektu - XXVI

 

 

 

 

 

dz. 156/1                               ZŁOTORIA

mgr inż. Dariusz Korpacz

PDL/0070/POOE/12

PDL/IE/0120/09

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

76.

AR.6743.4.1.7.2016
27.06.2016r.
28.06.2016r.

Gmina Choroszcz

kablowa linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Choroszcz, gm. Choroszcz

kategoria obiektu - XXVI

 

 

 

 

 

dz. 634/17, 634/24, 640/31                                                                  CHOROSZCZ

mgr inż. Dariusz Korpacz

PDL/0070/POOE/12

PDL/IE/0120/09

Postanowienie z dnia 26.07.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie z dnia 14.09.2016r.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

77.

AR.6743.4.1.8.2016
27.06.2016r.
28.06.2016r.

Gmina Choroszcz

napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Sienkiewicze, gm. Choroszcz

kategoria obiektu - XXVI

 

 

 

 

 

dz. 220, 302                  SIENKIEWICZE

mgr inż. Dariusz Korpacz

PDL/0070/POOE/12

PDL/IE/0120/09

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

78.

AR.6743.4.3.4.2016
27.06.2016r.
28.06.2016r.

PGE Dystrybucja S.A. zs w Lublinie

kablowa sieć energetyczna nn 0,4 kV i przebudowa napowietrznej linii nn 0,4 kVw miejscowości Lence , gm. Dobrzyniewo Duże

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 214/3, 217, 120/5, 264, 122, 53/11, 112/13, 112/1                  LEŃCE

 

mgr inż. Krystyna Kopyłow

Bł/3/90, PDL/IE/0666/01

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

79.

AR.6743.3.5.2.2016
01.07.2016r.
04.07.2016r.

Obrębscy Kazimierz Lucjan i Lucyna

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny

kategoria obiektu- I

kubatura -486,00 m​3

 

 

dz. 103/16                                KLEOSIN

mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz
Bł-PdOKK/38/2004; PD-0239

inż. Kazimierz Werstak 17/80/OL

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

80.

AR.6743.3.1.7.2016
01.07.2016r.
04.07.2016r.

Truszkowscy Mariusz i Julitta

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Klepacze, gm. Choroszcz

kategoria obiektu- I

kubatura -838,00 m​3

 

 

dz. 553/44                              KLEPACZE

mgr inż. arch. Michał Nosorowski

Bł-POKK/092003

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

81.

AR.6743.3.14.6.2016
01.07.2016r.
04.07.2016r.

Gryko Mirosław

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Skrybicze, gm. Zabłudów

kategoria obiektu- I

kubatura -1524,75 m​3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dz. 473/1                            SKRYBICZE

Kamiński Grzegorz

Bł /126/93

 

Kuźmiuk Mikołaj    5/69

 

Krulak Wiesław Wojciech        Bł/139/78

 

Gajewska Anna Bł/3/97

Kowalewski Grzegorz OKK/UpB/59/2007

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

82.

AR.6743.3.9.8.2016
04.07.2016r.
05.07.2016r.

Bach Marcin

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Ogrodniczki, gm. Supraśl

kategoria obiektu- I

kubatura -1054,60m​3

 

 

 

dz. 879/3                        OGRODNICZKI

mgr inż. arch. Maciej Citko Bł/4/89;   P.O.I.A. PD-0045

mgr inż. Tadeusz Czerniawski                Bł 320/74

 

Wniosek wycofano 02.08.2016r.

 

83.

AR.6743.4.13.3.2016
04.07.2016r.
05.07.2016r.

Gmina Wasilków

linia kablowa oświetleniowa i słupy oświetleniowe, oraz kanał technologiczny

w miejscowości Wasilków, gm. Wasilków

kategoria obiektu - XXVI

 

dz.3047, 2543, 3044, 3007/1, 3007/2, 2533, 3039/2, 2532, 3009/6, 2982                                      WASILKÓW

mgr inż. Krzysztof Filkiewicz        

PDL/0184/PWBE/15

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

84.

AR.6743.4.1.9.2016
06.07.2016r.
11.07.2016r.

Gmina Choroszcz

elektroenergetyczna napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Choroszcz, gm. Choroszcz

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 1568/2, 349/11, 350/21                                              CHOROSZCZ

mgr inż. Artur Perkowski       

PDL/0103/POOE/06

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

85.

AR.6743.4.1.10.2016
06.07.2016r.
11.07.2016r.

Gmina Choroszcz

elektroenergetyczna napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Krupniki, gm. Choroszcz

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 97/67, 97/75, 97/57       KRUPNIKI

mgr inż. Artur Perkowski       

PDL/0103/POOE/06

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

86.

AR.6743.4.5.5.2016
11.07.2016r.
12.07.2016r.

Gmina Juchnowiec Kościelny

rozbiórka i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic na osiedlu "Nasz Dom" w Solniczkach, gm. Juchnowiec Kościelny

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 219, 133/3, 133/6, 133/11, 133/18, 133/21, 133/115                                               SOLNICZKI

mgr inż. Robert Chocian        PDL/0028/POOD/11

mgr inż. Marta Walczyńska   PDL/0142/POOS/13            

 

 

nie wniesiono sprzeciwu

 

87.

AR.6743.4.3.5.2016
20.07.2016r.
22.07.2016r.

 

Talecki Andrzej

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duże

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 186/28, 186/16, 168/1, 47/1       NOWE ALEKSANDROWO

 

inż. Wiesław Krulak

Bł/139/78, Bł/106/90

 

 

Postanowienie z dnia 19.08.2016r. do dnia 04.10.2016r

Uzupełnienie braków z dnia 04.10.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

88.

AR.6743.4.14.7.2016
21.07.2016r.
22.07.2016r.

 

Kalinowski Adam

budowa wodociągu rozbiorczego do budynków mieszkalnych w Halickich, gm. Zabłudów

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 99/3                                                         HALICKIE

inż. Mikołaj Fiedoruk

BŁ/234/76, BŁ/198/89

 Postanowienie z dnia 19.08.2016r. do dnia 04.10.2016r

Uzupełnienie z dnia 31.08.2016r.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

89.

AR.6743.3.10.1.2016
22.07.2016r.
27.07.2016r.

 

Moroz Ewa

budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej w miejscowości Zawyki [0007], gm. Suraż [200210_5].

kategoria obiektu – I

kubatura – 504,60 m3

 

dz. 310/1                                                                                 ZAWYKI

inż. Mikołaj Kuźmiuk
5/69

 

inż. Kamiński Grzegorz

Bł /126/93

 

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

90.

AR.6743.4.14.8.2016
25.07.2016r.
27.07.2016r.

Florczuk Tomasz

sieć wodociągowa (wydatkująca) w Halickich [0012], gm. Zabłudów [200214_5]

kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 426/4, 95/4, 95/1, 25/8, 25/9, 25/11                                  HALICKIE

inż. Mikołaj Fiedoruk

BŁ/234/76, BŁ/198/89

 

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

91.

AR.6743.3.13.10.2016
25.07.2016r.
27.07.2016r.

 

Dec-Arciuch Małgorzata

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Nowodworce [0005], gm. Wasilków [200213_5].

kategoria obiektu – I

kubatura – 878,00 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

dz. 1381/20                                                    NOWODWORCE

mgr inż. arch. Maciej Pokorski
Bł/83/86

mgr inż. Jerzy Firańczyk
Bł/94/86

mgr inż. Andrzej Żmiejko
Bł/12/88, Bł/140/94

mgr inż. Zbigniew Bartuś
Bł/144/92

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

92.

AR.6743.4.2.2.2016
26.07.2016r.
27.07.2016r.

Gmina Czarna Białostocka

sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym do 1kV – napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Złota Wieś [0021], gm. Czarna Białostocka [200202_5]

kategoria obiektu - XXVI

 

dz. 92/1, 95, 127                                                                ZŁOTA WIEŚ

mgr inż. Dariusz Korpacz

PDL/0070/POOE/12

 

 Postanowienie z dnia 25.08.2016r. do dnia 04.10.2016r.

Przedłużene terminu uzupełnienia do dnia 31.10.2016r.

Uzupełnienie z dnia 24.10.2016r.

 

nie wniesiono sprzeciwu

93.

AR.6743.3.5.3.2016
29.07.2016r.
02.08.2016r.

 

Płoński Eugeniusz

budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Stacja Lewickie w miejscowości Juchnowiec Kościelny [0017], gm. Juchnowiec Kościelny [200205_2].

kategoria obiektu – I

kubatura – 680,00 m3

 

 

 

 

 

 

 

dz. 90/7                                                                       JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

mgr inż. arch. Agnieszka Twardowska

18/PDOKK/2012

 

mgr inż. Wiesław Jaskulski Bł/116/91

 

mgr inż. Marcin Harasimowicz

PDL/0148/POOS/09

 

mgr inż. Tomasz Sebastian Lisek

PDL/0077/POOE/09

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

94.

AR.6743.4.1.11.2016
05.08.2016r.
08.08.2016r.

 

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

 

rozbiórka sieci energetycznej nN, budowa sieci energetycznej nN: budowa linii kablowych nN, budowa złącz kablowo pomiarowych w miejscowości Porosły [0020], gm. Choroszcz [200201_5]; kategoria obiektu – XXVI

rozbiórka: dz. 124/2, 125/1, 127/2, 131/11, 125/4, 124/4, 122/3, 120/8    POROSŁY budowa: dz. 120/8, 122/3, 125/4, 124/4, 122/5, 124/2, 125/1, 127/2, 131/5, 131/6                                                                                  POROSŁY

mgr inż. Michał Kaźmierczak PDL/0094/PWOE/15

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

95.

AR.6743.4.6.1.2016

08.08.2016r.

10.08.2016r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

​ul. Polna 19A

18-100 Łapy

przesyłowa sieć cieplna wraz z przyłączami od budynku kotłowni przy ul. Długiej 74B do połączenia z istniejącymi sieciami cieplnymi w rejonie ul. Kopernika 6 i Sikorskiego 74 w miejscowości Łapy [0001], [0002], w gm. Łapy [200206_4]; kategoria obiektu – XXVI

dz. 1063/2, 1384, 412, 1356, 1358, 1329/14, 1329/17, 1338            ŁAPY I

dz. 372/5, 473, 372/35, 372/32, 372/31, 372/30, 372/36, 372/37, 230/50, 230/91, 230/92, 230/82, 230/87, 230/111, 230/112        ŁAPY II

mgr inż. Elżbieta Żendzian

Bł/20/99 

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

96.

AR.6743.4.9.4.2016

11.08.2016r.

16.08.2016r.

 

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

 

elektroenergetyczna linia kablowa podziemna nN i złącza kablowe pomiarowe nN w miejscowościach: Ogrodniczki [0009], gm. Supraśl [200209_5] i Nowodworce [0005], gm. Wasilków [200213_5]; kategoria obiektu – XXVI

dz. 868/11, 868/12, 868/13, 868/14, 868/15, 868/17                                           OGRODNICZKI

dz. 1458                                                                                                           NOWODWORCE

mgr inż. Izabella Krawczyk
BŁ 168/75, BŁ 66/89

 

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 97.

AR.6743.4.12.3.2016

17.08.2016r.

19.08.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A. zs w Lublinie

linia energetyczna napowietrzna nN AsXSn 4x70 dł. 255m w miejscowości Rzędziany [0023] i Sawino [0025], gm. Tykocin [200212_5]

kategoria obiektu – XXVI

dz. 25                             RZĘDZIANY

dz. 305/2, 57                       SAWINO

Jan Drobot

Bł/120/92

 

 

  nie wniesiono sprzeciwu

 98.

AR.6743.4.1.12.2016

17.08.2016r.

19.08.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A. zs w Lublinie

linia napowietrzno-kablowa nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Klepacze [0010], gm. Choroszcz [200201_5]

kategoria obiektu – XXVI

dz. 561/14, 561/9, 560/1     KLEPACZE

mgr inż. Maciej Łapiński

PDL/0134/PWOE/14

 Postanowienie z dnia 16.09.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków 01.12.2016r.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 99.

AR.6743.3.3.10.2016

18.08.2016

22.08.2016r.

 Adamski Adam 

rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nowe Aleksandrowo [0014], gm. Dobrzyniewo Duże [200203_2]

kategoria obiektu – I
kubatura – 455,00 m3

dz. 170/2, 171                                         NOWE ALEKSANDROWO

mgr inz. arch. Anna Snarska

Bł-PdOKK/116/2009

mgr inz. Janusz Milewski

174/70, 179/69

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 100.

AR.6743.4.1.13.2016

19.08.2016r.

23.08.2016r.

 Gmina Choroszcz

sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym do 1kV – napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Klepacze [0010] i Turczyn [0026], gm. Choroszcz [200201_5]

kategoria obiektu – XXVI

dz. 43                              KLEPACZE

dz. 107                              TURCZYN

mgr inż. Dariusz Korpacz

PDL/0070/POOE/12

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 101.

AR.6743.4.11.3.2016

23.08.2016r.

24.08.2016r.

Zdrodowski Marcin

Kamińska Grażyna

Kamiński Marek 

sieć wodociągowa PE RC 110x6,30mm wykopem otwartym do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ul. Olchowej w miejscowości Niewodnica Korycka [0021], gm. Turośń Kościelna [200211_2]

kategoria obiektu – XXVI

dz. 108/20, 107/1, 104/2                   NIEWODNICA KORYCKA

mgr inż. Agnieszka Dąbrowska

PDL/0044/POOS/11

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 102.

AR.6743.3.13.11.2016

24.08.2016r.

30.08.2016r.

 Łuckiewicz Anna

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wasilków [0013], gm. Wasilków [200213_4]

kategoria obiektu – I

dz. 3792                           WASILKÓW

inż. Mikołaj Kuźmiuk

Bł/5/69

inż. Grzegorz Kamiński

BŁ/126/93

 

 Wniosek wycofano 08.09.2016r.

 

 103.

AR.6743.4.13.4.2016

30.08.2016r.

01.09.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A

budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Wasilków [0013], gm. Wasilków [200213_5].

kategoria obiektu – XXVI

dz. 334/116, 334/84, 335/2, 334/111, 334/118                         WASILKÓW

mgr inż. Bartoszewicz Piotr

PDL/0129/POOE/14

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 104.

AR.6743.3.9.9.2016

02.09.2016r.

06.09.2016r.

 Bondaruk Agnieszka i Marcin

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Sobolewo[0010], gm. Supraśl [200209_5].

kategoria obiektów – I

kubatura – 871,00 m3

dz. 313/83                       SOBOLEWO

Zabrocki Leon

BŁ/149/80; BŁ/48/81

 

Fiedoruk Mikołaj

BŁ/234/76

 

mgr inż. Batruch Kazimierz

AN/8346/87/82

 Postanowienie z dnia 23.09.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków 17.10.2016r.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 105.

AR.6743.4.1.14.2016

02.09.2016

06.09.2016r.

 Gmina Choroszcz

budowa przebudowa i rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze słupami w miejscowości Żółtki [0030], gm. Choroszcz [200201_5]

kategoria obiektu – XXVI

dz. 884/1, 951, 953/1, 953/2, 672, 954, 955, 135/1                                                                                      CHOROSZCZ

mgr inż. Dariusz Korpacz

PDL/0070/POOE/12

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 106.

AR.6743.4.3.6.2016
06.09.2016r.
08.09.2016r.

 Rusiłowcz Anna

sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (tłocznej) na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Dobrzyniewo Duże [0003], gm. Dobrzyniewo Duże[200203_2]; kategoria obiektu – XXVI

dz. 22/16, 22/17                                                 DOBRZYNIEWO DUŻE

 mgr inż Beata Zieleniewska-Gromada

 Postanowienie z dnia 04.10.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków z dnia

22.12.2016r.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 107.

 AR.6743.4.13.5.2016
06.09.2016r.
08.09.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A.

budowa elektroenergetycznej sieci nN w miejscowości Wasilków [0013], gm. Wasilków [200213_4]; kategoria obiektu – XXVI

dz. 2982, 2543, 2618, 2559/1, 2560/1, 2560/2, 3518/2, 2585/5, 2585/4, 2564/4, 2593, 2594, 2756/1, 2756/2, 2757, 2754/2, 2563, 2708/3, 2708/4, 2708/5, 2714/1, 3112, 2922, 2929, 2930, 2931       WASILKÓW

 mgr inż Paweł Gudajtis PDL/0085/PWOE/13

mgr inż. Rafał Kakareko PDL/0076/POOE/09

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 108.

 AR.6743.4.13.6.2016
12.09.2016r.
14.09.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A.

budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Studzianki[0010], gm. Wasilków [200213_4]; kategoria obiektu – XXVI

dz. 17/1                                                                       STUDZIANKI

 mgr inż Tomasz Pieńkowski

PDL/0072/P0OE/07

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 109.

 AR.6743.4.14.9.2016
13.09.2016r.
14.09.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A.

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV w miejscowości Protasy [0034], gm. Zabłudów [200214_5]; kategoria obiektu – XXVI

dz. 151, 99/16, 101/1                                                       PROTASY

mgr inż Krzysztof Markiewicz

PDL/0160/P0OE/13

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 110.

 AR.6743.4.3.7.2016
14.09.2016r.
15.09.2016r.

 Sokół Janusz

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i wodociągowej w miejscowości Pogorzałki [0016], gm. Dobrzyniewo Duże [200203_2]; kategoria obiektu – XXVI

dz. 645,597/3,644/4                                                      POGORZAŁKI

 mgr inż. Barbara Chilińska Bł 28/00, PDL/IS/0179/01

Postanowienie z dnia 07.10.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków 03.11.2016r.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 111.

 AR.6743.3.9.10.2016
16.09.2016r.
21.09.2016r.

Kobus Marcin i Beata

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Sobolewo [0010], gm. Supraśl [200209_5]

kategoria obiektu – I

dz. 457/20, 458/26                                                           SOBOLEWO

inż. Danuta Rudnicka  Bł/112/88

mgr inż. arch. Agnieszka Katarzyna Kozłowska      PDL/042/POOS/08 PDL/0052/OWOS/04

mgr inż. Wojciech Grudziński               BŁ 138/92

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 112.

 AR.6743.4.9.5.2016
20.09.2016r.
21.09.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A.

budowa elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej niskiego napięcia 0,4 kV  w miejscowości Sobolewo[0010], gm. Supraśl [200209_5]; kategoria obiektu – XXVI

dz. 414/12, 414/18, 411, 714/34, 714/33                              SOBOLEWO

 mgr inż. Izabella Krawczyk
BŁ 168/75, BŁ 66/89

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 113.

 AR.6743.3.5.4.2016
20.09.2016r.
22.09.2016r.

 Lewoc Alicja

 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rumejki [0031] gm. Juchnowiec Kościelny [200205_2]                                kategoria obiektu - I  

KUBATURA: 998,21m3

dz.209/15, 209/13                                                                RUMEJKI

 mgr inż. arch. Krzysztof Dec 30/PDOKK/2011 

mgr inż. Elżbieta Pyszlak          PDL/0083/POOK/12

mgr inż. Barbara Chilińska            PDL/IS/0179/01 BŁ/28/00

mgr inż. Robert Grodzki          PDL/0101/POOE/06

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 114.

 AR.6743.4.11.4.2016
23.09.2016r.
26.09.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A.

 linia kablowa NN o,4 kV ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Niecki [0020], gm. Turośń Kościelna [200211_2]

obiektu – XXVI

dz. 65/3, 279/1, 291, 163, 164/1, 165/3, 165/5              NIECKI

 inż. Kondrat Mirosław Bł/236/82                Bł 134/89

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 115.

 AR.6743.3.3.11.2016
27.09.2016r.
29.09.2016r.

 Tworowska Aneta

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Dobrzyniewo Duże [0003], gm. Dobrzyniewo Duże[200203_2]

kategoria obiektu – I                                                                  kubatura – 835,00 m3

dz. 716/14                                                        DOBRZYNIEWO DUŻE

Leon Zabrocki

Bł/149/80  Bł/48/81

 

inż. Mikołaj Fiedoruk

Bł/234/76

 

mgr inż. Kazimierz Batruch

AN/8346/87/82

 Postanowienie z dnia 13.10.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków z dnia 28.10.2016r.

 

 sprzeciw

 116.

 AR.6743.5.1.1.2016
28.09.2016r.
30.09.2016r.

 Witraż Sp. z o.o.

 budowa elektroenergetycznego przyłącz kablowego średniego napięcia 15 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN w miejscowości Łyski [0015]gm. Choroszcz [200201_5]

kategoria obiektu – XXVI        

 dz. 26/2, 27/2, 29/5                                                         CHOROSZCZ

mgr inż. Erwin Niewiarowski

PDL/00080/POOE/13

 

 

  nie wniesiono sprzeciwu

 117.

 AR.6743.4.5.6.2016
30.09.2016r.
03.10.2016r.

PGE Dystrybucja S.A. z s. w Lublinie

budowa linii napowietrznych nn-0,4 kV z przyłączem kablowym nn-0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 Kv

kategoria obiektu – XXVI 

dz. 65, 66, 67, 234/1, 234/2, 238, 243, 275, 154, 155, 243, 244/2                                                            JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

 inż. Kazimierz Płazak Bł/109/77 , Bł/242/89

mgr inż. Tomasz Jacek Płazak           PDL/0078/POOE/09

 Postanowienie z dnia 28.10.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków 18.11.2016r.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 118.

 AR.6743.4.5.7.2016
30.09.2016r.
04.10.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A. z s. w Lublinie

 budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Horodniany [0010], gm. Juchnowiec Kościelny [200205_2] kategoria obiektu – XXVI   

dz. 129/1                                                                     HORODNIANY 

mgr inż. Maciej Łapiński

PDL/0134/PWOE/14

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 119.

 AR.6743.4.9.6.2016
03.10.2016r.
05.10.2016r.

 Gmina Supraśl

 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaścianki [0015], gm. Supraśl [200209_5]                                                                      kategoria obiektu – XXVI   

dz. 48/18, 48/25, 184                                                         ZAŚCIANKI

 mgr inż. Borowik Adam            PDL/0054/POOE/08

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 120.

.AR.6743.4.9.7.2016
03.10.2016r.
05.10.2016r.

 Gmina Supraśl

 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaścianki [0015], gm. Supraśl [200209_5]                                                                      kategoria obiektu – XXVI   

dz. 184, 52/26                                                                   ZAŚCIANKI

mgr inż. Borowik Adam            PDL/0054/POOE/08

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 121.

 AR.6743.4.9.8.2016
03.10.2016r.
05.10.2016r.

 Gmina Supraśl

 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaścianki [0015], gm. Supraśl [200209_5]                                                                      kategoria obiektu – XXVI   

dz. 54                                                                           HENRYKOWO

mgr inż. Borowik Adam            PDL/0054/POOE/08

 

 

  nie wniesiono sprzeciwu

 122.

  AR.6743.4.9.9.2016
03.10.2016r.
05.10.2016r.

 Gmina Supraśl

 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobolewo[0010], gm. Supraśl [200209_5]                                                                      kategoria obiektu – XXVI   

dz. 414/12, 714/34                                                      SOBOLEWO

 mgr inż. Borowik Adam            PDL/0054/POOE/08

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 123.

 AR.6743.4.9.10.2016
03.10.2016r.
05.10.2016r.

 Gmina Supraśl

 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowlany[0012], gm. Supraśl [200209_5]                                                                           kategoria obiektu – XXVI   

dz. 365/35, 368                                                              SOBOLEOW

 mgr inż. Borowik Adam            PDL/0054/POOE/08

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 124.

 AR.6743.4.1.15.2016
05.10.2016r.
11.10.2016r.

 PGE Dystrybucja S.A. z s. w Lublinie

 linia kablowa nn 0,4 kVw miejscowości Klepacze [0010]gm. Choroszcz [200201_5]

kategoria obiektu – XXVI        

 dz. 44, 539/2, 539/32, 539/48, 540, 541/9, 541/10, 541/13, 541/17, 542/13                                                       KLEPACZE

 Jan Drobot
Bł/120/92

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 125.

 AR.6743.3.1.8.2016
10.10.2016r.
12.10.2016r.

 Laskowscy Monika i Adrian

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Choroszcz [0031], gm. Choroszcz [200201_4]

kategoria obiektu – I                                                                  kubatura – 810,00 m3

dz. 818/7                                                                   CHOROSZCZ

inż. Rudnicka Danuta  Bł/112/88

mgr inż. Kozłowska Agnieszka    PDL/0042/POOŚ/08 PDL/0052/OWOS/04

mgr inż. Grudziński Wojciech                    Bł 138/92

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 126.

 AR.6743.4.3.8.2016
10.10.2016r.
12.10.2016r.

Dobrzyniewo Duże

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Fasty [0003], gm. Dobrzyniewo Duże [200203]  kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 165/152, 163/17, 276, 163/9, 163/7, 163/15                                                                                 FASTY

mgr inż. Agnieszka Katarzyna Kozłowska PDL/0042/POOS/08

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 127.

 AR.6743.5.13.1.2016
10.10.2016r.
12.10.2016r.

PGE Dystrybucja S.A.

stacja transformatorowa – kontenerowa 15/0,4 kV w miejscowości Wasilków [0013], gm. Wasilków [200213_5]. kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 6166/2                                                                   WASILKÓW

inż. Grudzień Tadeusz Bł 130/89, Bł 50/80

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 128.

 AR.6743.3.14.7.2016
13.10.2016r.
17.10.2016r.

Kozicka Agnieszka

budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy w miejscowości Kolonia Zabłudów [0043], gm. Zabłudów [200214_5].                                                                          kategoria obiektów – I
kubatura –1013,50 m3

dz. 23/3          KOLONIA ZABŁUDÓW                                     

mgr inż. arch. Abramowicz Jarosław Bł/15/90

mgr inż. Milewski Janusz        Bł/174/70

 

 Wniosek wycofano 20.10.2016r.

 

 129.

 AR.6743.4.5.8.2016
14.10.2016r.
17.10.2016r.

Gmina Juchnowiec Kościelny

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Brończany [0004] i Lewickie [0024] gm. Juchnowiec Kościelny [20025_2].                                                                            kategoria obiektu – XXVI

dz. 2/6, 2/8, 2/11, 3/5, 13/4, 28/12, 28/44, 28/48, 35, 36/2, 38/3, 41/8, 41/16, 48/4, 94/1, 95/7, 97/1, 98/1, 102/3, 179/3, 180/3, 181/2, 182, 184/2, 185/3, 185/4, 186/1, 190, 207                                                                              BROŃCZANY

dz. 697/1, 697/2, 701/1, 702, 728/7                          LEWICKIE

mgr inż. M. Burakowski Bł/194/01

mgr inż. W. Jasielczuk Bł/74/88, Bł/284/89, Bł/168/90

mgr inż. K. Ancipiuk PDL/0065/POOE/14

 inż. J. Młodziankowski Bł/280/68, Bł/120/89

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

130.

 AR.6743.4.14.10.2016
19.10.2016r.
21.10.2016r.

Gmina Zabłudów

napowietrzna linia niskiego napięcia w miejscowości Kudrycze [0020] gm. Zabłudów [200214_5]                                     kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 250/3                                                                     KUDRYCZE

Wronowski Tomasz  PDL/0150/POOE/12

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 131.

 AR.6743.4.1.16.2016
21.10.2016r.
25.10.2016r.

Gmina Choroszcz

elektroenergetyczna napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Pańki [0019], gm. Choroszcz [200201_5] kategoria obiektu – XXVI

dz. 278/2, 285/1, 153                                                         PAŃKI

mgr inż. Perkowski Artur             PDL/0103/POOE/06

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 132.

AR.6743.4.13.7.2016 25.10.2016 27.10.2016

 Campo Grabińscy

linia elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Wasilków [0013], gm. Wasilków [200213_5].                                                                         kategoria obiektu – XXVI

dz. 6033, 6011/2, 1410, 1416/13                             WASILKÓW

Jan Drobot  Bł/120/92

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 133.

AR.6743.3.4.2.2016  26.10.2016 27.10.2016

Małachowski Andrzej

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Gródek [0008], gm. Gródek [200204_2].                                               kategoria obiektu – I
kubatura – 918,00 m3                                                                                                       

dz. 2057/18                                                                         GRÓDEK

Werstak Kazimierz PDL/BO/0104/03

Wierzbowska Teresa PDL/IS/1650/01

Werdoni – Kiss Irena PDL/IE/1638/01

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 134.

AR.6743.4.14.11.2016 27.10.2016 02.11.2016

Gmina Zabłudów

napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucharówka [0019] gm. Zabłudów [200214_5]                                             kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 92/3                       KUCHARÓWKA

mgr inż. Romaszko Jan                         Bł 216/86, Bł 25/91

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 135.

AR.6743.4.13.8.2016 28.10.2016 03.11.2016

KOBA Sp. z o.o.

sieć teletechniczna (światłowód) w miejscowości Wasilków [0013], gm. Wasilków [200213_5].                                                            kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 2543, 2858, 3718, 2517/5, 3039/2, 2982, 2515/2, 3047, 3007/2, 2547                                                                              WASILKÓW

mgr inż. Matwiejczuk Krzysztof DT-WBT/02385/02/U

Postanowienie z dnia 18.11.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

uzupełnienie z dnia 16.03.2017

 wycofano

07.04.2017

 

 136.

AR.6743.4.13.9.2016 03.11.2016 07.11.2016

PGE Dystrybucja S.A.

budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Osowicze [0006] gm. Wasilków [200213_5].                                                                          kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 116, 51/27, 52/20, 52/19, 52/18, 52/17, 52/16, 52/15, 52/14, 52/13, 52/12, 52/11, 52/10, 52/9, 52/8, 52/7, 52/6, 52/5, 52/4, 52/22, 52/21, 52/39, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30, 52/31, 52/32, 52/33, 52/34, 52/35, 52/36, 52/37                                                                             OSOWICZE

Żegunia Józef          Bł 4/94

Postanowienie z dnia 02.12.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

 

 

 137.

AR.6743.4.5.9.2016 04.11.2016 07.11.2016

Karczewscy Magdalena i Paweł

sieć wodociągowa wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Olmonty [0028] gm. Juchnowiec Kościelny [20025_2].               kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 272/4, 272/25                                                              OLMONTY

Piszczatowska Urszula BDL/0123/PWOS/14

 

Wniosek wycofano

09.11.2016r.

 

 138.

AR.6743.4.9.11.2016 07.11.2016 14.11.2016

PGE Dystrybucja S.A

budowa elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Sowlany [0012], gm. Supraśl [200209_5]                                                               kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 384/3, 384/5                                                             SOWLANY

mgr inż Pieńkowski Tomasz        PDL/0072/POOE/07

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 139.

AR.6743.4.1.17.2016 07.11.2016 14.11.2016

PGE Dystrybucja S.A.

linia napowietrzna-kablowa nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Zaczerlany Kolonia [0028] gm. Choroszcz [200201_5]  kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 229/2, 230/1, 174/25, 174/15                    ZACZERLANY KOLONIA

mgr inż. Maciej Łapiński         PDL/0134/PWOE/14

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 140.

AR.6743.4.6.2.2016 09.11.2016 15.11.2016 Zakład Wodociągów i kanalizacji  Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsówka Somachy [0007] w gm. Łapy [200206_4]                          kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 128, 72         GĄSÓWKA SOMACHY

mgr inż. Chilińska Barbara            Bł/28/00

 Postanowienie z dnia 08.12.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków z dnia

21.12.2016r.

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 141.

AR.6743.3.9.11.2016 14.11.2016 17.11.2016

Emilia Suławko-Bielicka i Bartosz Marcin Bielicki

budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w bryle budynku w miejscowości Ciasne [0001], gm. Supraśl [200209_5].   kategoria obiektów – I                                                             kubatura – 1182 m3

 

 

 

dz. 687/8                                                                          CIASNE

mgr inż. arch. Wojtecki Marek Bł/65/91

 inż. Kużmiuk Mikołaj 108/68, 5/69

mgr inż. Dziemianowicz Piotr PDL/0147/POOS/09

inż. Czerwiańska Eugenia   Bł/77/76

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 142.

AR.6743.4.11.5.2016 15.11.2016 17.11.2016

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa kablowej linii nn 0,4 kV w miejscowości Markowszczyzna [0019] , gm. Turośń Kościelna [200211_2]                       kategoria obiektu – XXVI

 

 

dz. 74/3, 74/5                                               MARKOWSZCZYZNA

mgr inż. Nasuta Jarosław        PDL/0038/POOE/05

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 143.

AR.6743.4.14.12.2016 15.11.2016 18.11.2016

 Gmina Zabłudów

napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w miejscowości Protasy [0034] gm. Zabłudów [200214_5]                                       kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 149/1, 164, 38/7, 38/8                                             PROTASY

mgr inż. Romoszko Jan                     PDL/IE/2499/02

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 144.

AR.6743.4.13.10.2016 15.11.2016 18.11.2016

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

sieć energetyczna nn 0,4 kV, rozbiórka napowietrznej lini nn 0,4 kV w miejscowości Wasilków [0013], gm. Wasilków [200213_5]. kategoria obiektu – XXVI

dz. 2563, 2543, 2665, 2757, 2749/2, 2475, 2746/2, 6111, 2700/3, 2698/5, 2699/2                                             WASILKÓW

mgr inż. Kopyłow Krystyna             PDL/IE/0666/01

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 145.

AR.6743.4.13.11.2016 15.11.2016 18.11.2016

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa i rozbiórka sieci energetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Wasilków [0013], gm. Wasilków [200213_5].                    kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 2475, 2736, 2734/1, 2734/2, 2731, 2727, 2726/2, 2683/3, 2508, 2680/1, 2506, 2730, 2690/2, 2505/2                                WASILKÓW

mgr inż. Kopyłow Krystyna             PDL/IE/0666/01

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 146.

AR.6743.4.12.4.2016 17.11.2016 21.11.2016

PERKOZ SP. Z O.O.

budowa przyłącza kablowego SN-15 kV oraz stacji kontenerowej SN/nN EF Stelmachowo II w miejscowości Stelmachowo [0029] gm. Tykocin [200212_5]                                                     kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 5/8, 159, 158/26                                           STELMACHOWO

mgr inż. Erwin Niewiarowski PDL/0080/POOE/13

 

Wniosek wycofano

29.11.2016r.

 

 147.

 AR.6743.4.12.5.2016 17.11.2016 21.11.2016

 PERKOZ SP. Z O.O.

budowa przyłącza kablowego SN-15 kV oraz stacji kontenerowej SN/nN EF Stelmachowo I w miejscowości Stelmachowo [0029] gm. Tykocin [200212_5]                                                     kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 5/8, 159, 158/26                                                STELMACHOWO

mgr inż. Erwin Niewiarowski PDL/0080/POOE/13

 

Wniosek wycofano

29.11.2016r.

 

 148.

AR.6743.4.9.12.2016 18.11.2016  21.11.2016

Gmina Supraśl

kablowe oświetlenie uliczne w ul. Leszczynowej i Konwaliowej w miejscowości Grabówka [0003] gm. Supraśl [200209_5]              kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 114/10, 114/36                                                         GRABÓWKA

Borowik Adam PDL/054/POOE/08

POIIB/PD/IE/0123/08

 

 

 nie wniesiono sprzeciwu

 149.

AR.6743.4.9.13.2016 18.11.2016 21.11.2016

Królewski Edward

sieć wodno-kanalizacyjna do budynków mieszkalnych w miejscowości Grabówka [0003] gm. Supraśl [200209_5]                                 kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 145/3, 13/59, 103/138                                               GRABÓWKA

mgr inż. Beata Zieleniewska-Gromada      Bł/51/98

nie wniesiono sprzeciwu

 150.

AR.6743.4.5.10.2016 18.11.2016 21.11.2016

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi 2xZK3+2TL, 3xZK1(3) + 2TL, 2xZK4+2TL i ZK1+TL do domków letniskowych w miejscowości Wojszki [0037] gm. Juchnowiec Kościelny [20025_2].                                                                           kategoria obiektu – XXVI

 

 

dz. 909/45, 909/46, 909/44, 909/42, 909/50, 909/41, 909/49, 909/40, 971, 909/21, 909/30, 909/54, 909/55                                WOJSZKI

mgr inż. Korpacz Dariusz         PDL/0070/POOE/12 PDL/IE/0120/09

mgr inż. Kurzyna Bartosz                 SEP E/379/135/2013

Wniosek wycofano

08.12.2016r.

151.

AR.6743.4.1.18.2016 18.11.2016 21.11.2016

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV ze złączami kablowymi ZK3+2TL i ZK3+3TL do zasilania altany rekreacyjnej w miejscowości Kościuki [0012] gm. Choroszcz [200201_5] wraz z demontażem linii napowietrznej                                                                         kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 71/8, 127, 275, 276,                                             KOŚCIUKI      dz. 271/19, 1519, 271/22, 271/10, 271/1, 271/17, 271/16, 271/20                CHOROSZCZ

mgr inż. Korpacz Dariusz         PDL/0070/POOE/12 PDL/IE/0120/09

mgr inż. Kurzyna Bartosz                 SEP E/379/135/2013

Postanowienie z dnia 13.12.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków z dnia

30.01.2017r.

nie wniesiono sprzeciwu

152.

AR.6743.4.13.12.2016 18.11.2016

21.11.2016
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi 2xZK3+2TL i ZK1+TL do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Jurowce [0003] , gm. Wasilków [200213_5].            kategoria obiektu – XXVI

 

 

dz. 246/7                                                                       JUROWCE

mgr inż. Korpacz Dariusz         PDL/0070/POOE/12 PDL/IE/0120/09

mgr inż. Kurzyna Bartosz                 SEP E/379/135/2013

Postanowienie z dnia 13.12.2016r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

Uzupełnienie braków z dnia

30.01.2017r.

nie wniesiono sprzeciwu
153.

AR.6743.4.13.13.2016 22.11.2016

25.11.2016
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV- ul. Grodzieńska etap II części 2 w miejscowości Wasilków [0013], gm. Wasilków  [200213_5].                                                                           kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 2475, 3759/3, 3899, 3409, 3793, 3796, 3776, 4003/3, 4003/4, 4003/6, 4003/7, 3778, 3808                                               WASILKÓW

mgr inz. Krystyna Kopyłow

Bł/3/90, PDL/IE/0666/01
 nie wniesiono sprzeciwu
154.

AR.6743.4.11.6.2016 02.12.2016

05.12.2016

Rutkowska Beata

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesiany [0030] gm. Turośń Kościelna [200211_2]                                                              kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 134/3, 167/1, 132/5        ZALESIANY

mgr inż. Justyba Tomczak-Morzy

PDL/0054/PWOS/12
 nie wniesiono sprzeciwu
155.

AR.6743.4.3.9.2016 07.12.2016

09.12.2016

Gmina Dobrzyniewo Duże

sieć elektroenergetyczna do 1 kV w miejscowości Fasty [0003], gm. Dobrzyniewo Duże [200203]                                                     kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 199/30                                                                              FASTY

mgr inż. Kakareko Rafał

PDL/0076/POOE/09
 nie wniesiono sprzeciwu
156.

AR.6743.4.3.10.2016 07.12.2016

09.12.2016
Gmina Dobrzyniewo Duże

sieć elektroenergetyczna do 1 kV w miejscowości Kozińce [0009], gm. Dobrzyniewo Duże [200203]                                                    kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 82/1, 226                                                                     KOZIŃCE

mgr inż. Kakareko Rafał

PDL/0076/POOE/09
nie wniesiono sprzeciwu
157.

AR.6743.4.3.11.2016 07.12.2016

09.12.2016
Gmina Dobrzyniewo Duże

sieć elektroenergetyczna do 1 kV w miejscowości Nowe Aleksandrowo [0014], gm. Dobrzyniewo Duże [200203]                                   kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 47/1                                                         NOWE ALEKSANDROWO

mgr inż. Kakareko Rafał

PDL/0076/POOE/09
 nie wniesiono sprzeciwu
158.

AR.6743.4.1.19.2016 13.12.2016

16.12.2016

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

sieć kanalizacji z przyłączami do granicy drogi w miejscowości Klepacze [0010] gm. Choroszcz [200201_4]                                            kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 689/1, 488/7, 487/9, 487/8, 486/23, 486/15, 486/19, 485/12, 491/9, 25, 26                                                                            KLEPACZE

mgr inż. Józef Banaszewski

Bł/82/78, Bł/189/89, PE/N/846
nie wniesiono sprzeciwu
159.

AR.6743.4.5.11.2016 14.12.2016

16.12.2016

Karczewscy Magdalena i Paweł

sieć wodociągowa wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Olmonty [0028] gm. Juchnowiec Kościelny [20025_2].                 kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 272/4, 272/25                                                            OLMONTY

mgr inż. Piszczatowska Urszula PDL/0123/PWOS/14

mgr inż. Kozłowska Agnieszka

PDL/0042/POOS/08
nie wniesiono sprzeciwu
160.

AR.6743.4.6.3.2016 14.12.2016

16.12.2016
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

sieć cieplna wysokoparametrowa dwuprzewodowa z przyłączami do budynków wielorodzinnych w miejscowości w miejscowości Łapy [0002], w gm. Łapy [200206_4]                                                             kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 653/27, 653/38, 653/37, 653/18                                           ŁAPY

mgr inż. Bukłaho Iwona           PDL/0137/POOS/13

mgr inż. Zawadzki Jerzy

Bł/170/85, Bł/372/89, PDL/IS/1754/01
nie wniesiono sprzeciwu
161.

AR.6743.4.5.12.2016 14.12.2016

16.12.2016

Strabag Sp. z o.o.

Krasowski Artur

sieć kanalizacji ogólnospławnej w miejscowości Olmonty [0028] gm. Juchnowiec Kościelny [20025_2].                                              kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 136/2                                                                          OLMONTY

mgr inż. Dryl Robert

PDL/0038/PWOS/06
Postanowienie z dnia 13.01.2017r. zobowiązujące do uzupełnienia braków
162.

AR.6743.3.9.12.2016 16.12.2016

21.12.2016

Antonowicz Bogusła

budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Sokołda [0011], gm. Supraśl [200209_5].                                                                kategoria obiektów – I                                                              kubatura – 368,50 m3

 

dz. 43/2, 46/5                                                                      SOKOŁDA

mgr inż. arch. Popławski Andrzej

UAN. II 7342-122/94, PD-0117
Postanowienie z dnia 02.01.2017r. zobowiązujące do uzupełnienia braków sprzeciw
163.

AR.6743.4.14.13.2016 16.12.2016

21.12.2016

Gmina Zabłudów

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Zabłudów [0094] gm. Zabłudów [200214_5] kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 205, 205/4, 264/8, 291/2, 353/5, 353/6, 354/2, 355/4,   ZABŁUDÓW

mgr inż. Kiluk Bogusław   Bł/198/01

 mgr inż. Beata Paszkiewicz – Kiluk

Bł/204/01

Postanowienie z dnia 10.01.2017r. zobowiązujące do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków  dnia 13.03.2017

nie wniesiono sprzeciwu
164.

AR.6743.4.6.4.2016 21.12.2016

02.01.2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsówka Skwarki [0006] w gm. Łapy [200206_4]                                                 kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 354/1, 97/1, 97/2, 157/1, 157/2

GĄSÓWKA SKWARKI

mgr inż. Chilińska Barbara

Bł/28/00
nie wniesiono sprzeciwu
165.

AR.6743.4.2.3.2016 22.12.2016

02.01.2017

Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej i ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej w miejscowości Czarna Białostocka [0044], gm. Czarna Białostocka [200202]                                                     kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 1072/1, 1072, 1069/80                                 CZARNA BIAŁOSTOCKA

mgr inż. Majewski Sławomir

PDL/115/POOS/08
Postanowienie z dnia 13.01.2017r. zobowiązujące do uzupełnienia braków nie wniesiono sprzeciwu
166.

AR.6743.4.3.12.2016 23.12.2016

02.01.2017
Gmina Dobrzyniewo Duże

budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Dobrzyniewo Duże [0003], gm. Dobrzyniewo Duże [200203_2]                           kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 2/1, 339                                                        DOBRZYNIEWO DUŻE

mgr inż. Kakareko Rafał

PDL/076/POOE/09
nie wniesiono sprzeciwu
167.

AR.6743.4.1.20.2016 28.12.2016

02.01.2017

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

kanalizacja sanitarna dla m. Porosły z przyłączami grawitacyjnymi do granicy drogi w miejscowości Porosły [0020] gm. Choroszcz [200201_4]  kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 297/9, 297/5, 297/18                                                       OROSŁY

mgr inż. Banaszewski Józef

BŁ/82/78, BŁ189/89, PE/N/846

Wniosek wycofano dnia 24.01.2017r.

168.

AR.6743.4.1.21.2016 30.12.2016

04.01.2017
Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym z odejściem bocznym do granicy pasa drogowego w ulicach Jesiennych Liści w miejscowości Porosły [0020] gm. Choroszcz [200201_4]                                             kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 134, 135/1, 135/34, 135/36, 135/35                                  POROSŁY

mgr inż. Banaszewski Józef

BŁ/82/78, BŁ189/89, PE/N/846
nie wniesiono sprzeciwu
169.

AR.6743.4.1.22.2016 30.12.2016

04.01.2017
Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granicy posesji prywatnych w miejscowości Porosły [0020] gm. Choroszcz [200201_4]                kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 294, 293/29, 293/28, 292/10, 296/45, 296/47, 297/35, 296/49, 297/37, 296/51 297/39                                                         POROSŁY

mgr inż. Banaszewski Józef

BŁ/82/78, BŁ189/89, PE/N/846
nie wniesiono sprzeciwu
170.

AR.6743.4.1.23.2016 30.12.2016

04.01.2017

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granicy posesji prywatnych w miejscowości Porosły [0020] gm. Choroszcz [200201_4                kategoria obiektu – XXVI

 

dz. 254/2, 268/3, 268/12    POROSŁY

mgr inż. Banaszewski Józef

BŁ/82/78, BŁ189/89, PE/N/846
nie wniesiono sprzeciwu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Karina Kurzewska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: E. Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Sylwia Walesieniuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-01-2016

Data udostępnienia w BIP: 12-01-2016 14:21

Data modyfikacji informacji: 15-11-2017 11:22