AR.6740.1.14.84.2020

 

Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

 

 OBWIESZCZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

 

               Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283) Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.07.2020r. wydano decyzję nr 1435, znak: AR.6740.1.14.84.2020, dotyczącą budowy instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, przyłączem energetycznym SN, przewidzianej do realizacji na działce o nr geod. 184/1 w obrębie Zwierki, gm. Zwierki.

Z uwagi na powyższe informuje się, że w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, tel. (85) 740 39 25, istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 20.07.2020r.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Z up. Starosty

                                                                                                                                                                                                mgr E. Karina Kurzewska

                                                                                                                                                                                           Dyrektor Wydziału Architektury

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. Starosty E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Anna Walińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-07-2020

Data udostępnienia w BIP: 20-07-2020 08:13

Data modyfikacji informacji: 20-07-2020 08:13