Informacja w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białostockim

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ
 NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
na terenie Powiatu Białostockiego
Kto może skorzystać?
Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Co obejmuje ?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2.    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
3.    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4.    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat Białostocki:
Białystok -  Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.
Poniedziałek:          11:00 - 15:00
Wtorek – Piątek:      9:00 - 13:00
Czarna Białostocka - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20.
Poniedziałek:         11:00 - 15:00
Wtorek – Piątek:     9:00 - 13:00
Łapy - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy,
tel. 85 715 27 20 wew. 25.
Poniedziałek:         11:00 - 15:00
Wtorek – Piątek:     9:00 - 13:00

W powyższych punktach porady prawne udzielane są w poniedziałki i wtorki przez Radców Prawnych, a w środy, czwartki i piątki przez Adwokatów.


Punkty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
Michałowo - Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.
Poniedziałek - Piątek:   9:00 - 13:00
Porady prawne udzielane są przez magistra prawa.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Choroszcz -  ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel.  85 722 26 80 .
Poniedziałek -  Wtorek: 800 - 12:00
Środa:   12:30  -  16:30
Czwartek -  Piątek:   8:00 - 12:00
Juchnowiec Kościelny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżynie, ul.  Alberta 2, 16-001
Księżyno, tel. 601 266 099.
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek:  12:30 – 16:30
Środa, Piątek:    8:00 - 12:00

W powyższych punktach poradnictwo obywatelskie jest prowadzone przez Radców Prawnych.

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 519 314 080 w godzinach:  
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek – piątek 7:30 - 15:30
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta - Antoni Pełkowski

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 30-12-2015 08:48

Data modyfikacji informacji: 28-12-2018 09:15