18.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 18 marca 2021 roku o godz. 1400  odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym (w formie wideokonferencji).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku na rzecz Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem oraz nadania statutu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
 7. Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2020.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX oraz XL nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

                                       Podpisał:

                                 Zenon Żukowski

                               Przewodniczący Rady

  

 

 

Białystok, 10 marca  2021 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 10-03-2021 14:48

Data modyfikacji informacji: 10-03-2021 14:48