AR.6740.2.1.92.2020

 

Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283) Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.12.2020r. wydano decyzję nr 2870, znak: AR.6740.2.1.92.2020, dotyczącą zmiany decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 24.06.2020r., nr 976, znak: AR.6740.2.1.45.2020, o pozwoleniu na budowę ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowę dziewięciu murów oporowych oraz z drogami wewnętrznymi, dziewięćdziesięcioma czterema miejscami postojowymi z obsługą od strony ulicy, stu dwudziestoma jeden miejscami postojowymi w obrębie czterech parkingów naziemnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na dz. o nr ew. 140/3, 140/4 w obrębie Porosły, jedn. ewid. Choroszcz,

w zakresie zmiany kubatury i powierzchni zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

 

Zmiana dotyczy wprowadzenia budynku nr 1 w miejscu wcześniejszej rezerwy powierzchniowej pod budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową (nr 1) wraz ze zmianą zagospodarowania terenu w ramach działki o nr ew. 140/4, 140/10 w tym przedłużenia drogi wewnętrznej oraz zwiększenia liczby miejsc postojowych.

 

 

Z uwagi na powyższe informuje się, że w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 13.01.2021r.

 

Ze względu na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (pokój nr 1).

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                             Z up. Starosty

                                                                                                                                                                                         mgr Tomasz Legumina

                                                                                                                                                                         Główny Specjalista w Wydziale Architektury

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. Starosty Tomasz Legumina Główny Specjalista

Opublikował: Anna Walińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-01-2021

Data udostępnienia w BIP: 13-01-2021 14:03

Data modyfikacji informacji: 13-01-2021 14:03