ŚR.6162.1.2019

                                                                                                                                 Białystok, 2019.01.10

 

ŚR.6162.1.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. z późń zm./ zawiadamiam, że odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych do wykonania uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie obrębów ewidencyjnych:

- Aleksicze, Kołpaki, Laszki, Małynka, Pasynki, Płoska, Protasy, Rafałówka, Rzepniki i Sieśki gm. Zabłudów;

- Dublany, Gonczary, Heronimowo, Hoźna, Jałówka, Kondratki, Krukowszczyzna, Michałowo, Nowosady, Potokam Tokarowszczyzna, Bachury, Budy, Cisówka, Garbary, Łuplanka Stara i Nowa, Planty, Rybaki, Tajnica Górna i Zaleszany gm. Michałowo;

Monika Ratyńska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Monika Ratyńska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 10-01-2019 21:13

Data modyfikacji informacji: 10-01-2019 21:13