20.12.2018 r.

                                                                                                           OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.    

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad IV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białostockiego.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
17.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2019 rok.
19.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego - Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2018 rok.
20.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury za 2018 rok.
21.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości za 2018 rok.
22.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji za 2018 rok.
23.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji za 2018 rok.
24.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego za 2018 rok.
25.    Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa za 2018 rok.
26.    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 12 grudnia 2017 roku do dnia 22 listopada 2018 roku.
27.    Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 21 grudnia 2017 roku do dnia 25 października 2018 roku.
28.    Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
29.    Interpelacje i zapytania Radnych.
30.    Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Powiatu Białostockiego.
31.    Sprawy różne.
32.    Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Białostockiego.


                                                                                                           Podpisał:

                                                                                                     Zenon Żukowski

                                                                                                     Przewodniczący RadyBiałystok, 11 grudnia 2018 r.    

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 12-12-2018 12:25

Data modyfikacji informacji: 12-12-2018 12:25