INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych KOŚCIUKI, ZACZERLANY, ZACZERLANY KOLONIA, gm. Choroszcz

INFORMACJA

STAROSTY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębów ewidencyjnych KOŚCIUKI, ZACZERLANY, ZACZERLANY KOLONIA, gm. Choroszcz
    Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że  dane zawarte w projektach operatu opisowo – kartograficznego, objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębach  ewidencyjnych KOŚCIUKI, ZACZERLANY, ZACZERLANY KOLONIA, gm. Choroszcz, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od  25 kwietnia 2018 roku do 17 maja 2018 roku, stały się z dniem 09 czerwca 2018 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
     
       Zgodnie z art. 24a ust.9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 
podpisał
Antoni Pełkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-06-2018

Data udostępnienia w BIP: 12-06-2018 08:22

Data modyfikacji informacji: 12-06-2018 08:25