INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego CIASNE, gm. Supraśl

 

                                            

 

INFORMACJA

STAROSTY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 09 lipca 2018 roku

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

obrębu ewidencyjnego CIASNE, gm. Supraśl

 

 

 

    Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101/ Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że  dane zawarte w projektach operatu opisowo–kartograficznego, objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną w obrębie ewidencyjnym CIASNE, gm. Supraśl, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od  25 maja 2018 roku  do 15 czerwca 2018 roku, stały się z dniem 07 lipca 2018 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

     

       Zgodnie z art. 24a ust.9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Weronika Rostkowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-07-2018

Data udostępnienia w BIP: 10-07-2018 09:58

Data modyfikacji informacji: 10-07-2018 09:58