22.12.2011r.

OGŁOSZENIE
 
Informuję, iż w dniu 22 grudnia 2011 roku, o godzinie 1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, sala konferencyjna, odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji.
Porządek obrad:
1.            Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu.
2.            Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.            Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.            Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
5.            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
6.            Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
7.            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
8.            Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
9.            Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Dziecka w Supraślu.
10.          Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Dziecka w Krasnem.
11.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
12.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
13.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
14.          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2011 roku.
15.          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
16.          Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu za rok 2011.
17.          Interpelacje i zapytania Radnych
18.          Przyjęcie protokołu z XII sesji RPB.
19.          Sprawy różne.
20.          Zamknięcie obrad XIII sesji RPB.
Białystok, dnia 9 grudnia 2011 roku                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                         Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                                      Sławomir Gołaszewski  

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady Powiatu-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-12-2011

Data udostępnienia w BIP: 09-12-2011 12:12

Data modyfikacji informacji: 09-12-2011 12:12