23.12.2010r.

 
OGŁOSZENIE
 
Informuję, iż w dniu 23 grudnia 2010 roku, o godzinie 1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, sala konferencyjna, odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji.
Porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad II sesji RPB.
2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.      Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu powiatu białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Supraślu.
7.      Przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 1011-2014.
8.      Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2011 rok.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do określenia terminu, miejsca i zakresu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego.
22.    Interpelacje i zapytania Radnych.
23.    Przyjęcie protokołu z obrad I sesji RPB
24.    Sprawy różne.
25.    Zamknięcie obrad II sesji RPB.
Białystok, dni 10 grudnia 2010 roku                              
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                             Przewodniczący   
                                                                                                                   Rady Powiatu Białostockiego
                            Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-12-2010

Data udostępnienia w BIP: 10-12-2010 10:19

Data modyfikacji informacji: 10-12-2010 10:19