20.12.2012r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 20 grudnia 2012 roku, o godzinie 1030, w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za rok 2012.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2013- 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
 14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za rok 2012.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RPB.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad XXV sesji RPB.

Białystok, 7 grudnia 2012 roku    

Przewodniczący Rady

                                                                                                    Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-12-2012

Data udostępnienia w BIP: 07-12-2012 09:17

Data modyfikacji informacji: 07-12-2012 09:17