Sesja Nr XXVI w dniu 18.12.2008 r.

 
OGŁOSZENIE
Informuję, iż w dniu 18 grudnia 2008 roku, o godzinie 1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, sala konferencyjna, odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji.
 
Proponowany porządek obrad:
1.        Otwarcie obrad XXVI Sesji RPB.
 
2.        Przyjęcie porządku dziennego obrad
3.        Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
4.        Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.
5.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego   Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu białostockiego na 2009 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa   i Porządku Powiatu Białostockiego za 2008 rok.
16.    Podjęcie 2 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.
17.    Podjęcie 6 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2008 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2009.
20.    Interpelacje i zapytania Radnych.
21.    Przyjęcie protokołu z XXV sesji RPB.
22.    Sprawy różne.
23.    Zamknięcie obrad XXVI Sesji RPB.
Spotkanie Wigilijne z udziałem Wójtów, Burmistrzów, Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, Dyrektorów jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz kierowników jednostek współpracujących z Powiatem.
 
Białystok, dnia 5 grudnia 2008 roku
                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                            Rady Powiatu Białostockiego
 
                                                                                                                  Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: S. Gołaszewski

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-12-2008

Data udostępnienia w BIP: 08-12-2008 13:20

Data modyfikacji informacji: 08-12-2008 13:20