2015.12.30

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w dniu 30 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji.                                                 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania publiczną drogą powiatową.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2015 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  na 2016 rok.
 17. Przyjęcie sprawozdań z działalności  Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2015 rok.
 18. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za 2015 rok.
 19. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego za 2015 rok.
 20. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych   w okresie od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 3 grudnia 2015 roku.
 21. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych w okresie od dnia 3 grudnia 2014 roku do dnia 15 grudnia 2015 roku.
 22. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 23. Interpelacje i zapytania Radnych.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Białystok, 22  grudnia  2015 roku                        Podpisała: Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady                                                          

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 23-12-2015 11:25

Data modyfikacji informacji: 23-12-2015 11:25