17.12.2009r.

 
OGŁOSZENIE
 
Informuję, iż w dniu 17 grudnia 2009 roku, o godzinie 1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, sala konferencyjna, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji.
Proponowany porządek obrad:
1.         Otwarcie obrad XXXIX sesji RPB.
2.         Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.         Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.         Przyjęcie sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
5.         Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.
6.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2009 roku.
7.         Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2009 rok.
9.         Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
10.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego za 2009 rok.
11.       Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
12.       Interpelacje i zapytania Radnych.
13.       Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji RPB.
14.       Sprawy różne.
15.       Zamknięcie obrad XXXIX Sesji RPB.
 
              Po zakończeniu Sesji o godz. 1300 przewidziane jest spotkanie opłatkowe Rady Powiatu Białostockiego, Dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Białostockiego oraz przedstawicieli jednostek współpracujących z Powiatem Białostockim.
 
Białystok, dnia 4 grudnia 2009 roku
                                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                                        Rady Powiatu Białostockiego
 
                                                                                                                              Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-12-2009

Data udostępnienia w BIP: 04-12-2009 11:36

Data modyfikacji informacji: 04-12-2009 11:36