22.12.2014r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 22 grudnia 2014 roku, o godzinie 1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, sala konferencyjna, odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad III sesji RPB.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Prezentacja projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2019.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji RPB.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad III sesji RPB.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Białystok, 15 grudnia 2014 roku

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-12-2014

Data udostępnienia w BIP: 16-12-2014 08:07

Data modyfikacji informacji: 16-12-2014 08:07