30.10.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Informuję, iż w dniu 30 października 2014 roku, o godzinie 1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, sala konferencyjna, odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVI sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2014r.
 5. Przyjęcie Informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 7. Przyjęcie Informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2013/2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2014.
 13. Przyjęcie informacji Przewodniczącego RPB i Starosty Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z XLV sesji RPB.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XLVI sesji RPB.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Białystok, 20 października 2014 roku

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-10-2014

Data udostępnienia w BIP: 21-10-2014 10:04

Data modyfikacji informacji: 21-10-2014 10:04