RŚ.6324.20.2013

Białystok dnia 02.11.2016 r.

 

RŚ.6324.20.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny zamówienia (usługi) polegającego na wykonaniu konserwacji i naprawy zbieracza drenarskiego na długości około 110 mb, na działkach Nr 308, 312, 318, 319, 320, 321 obręb Ryboły, gmina Zabłudów, powiat białostocki.

Kalkulację prosimy przedstawić podając:

- ogólną kwotę brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz w przeliczeniu za metr wykonanych prac;

- uwzględnienie ewentualnych zmian w cenie wynikających z potrzeb wymiany uszkodzonych części zbieracza na nowe tj. podać koszt robocizny oraz koszt ewentualnych materiałów (rur drenarskich) niezbędnych do wykonania naprawy.

Przekazana kalkulacja stanie się podstawą dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. Informujemy, że zamawiający nie przewiduje zwiększenia ustalonej w umowie kwoty.

Wraz z kalkulacją prosimy o przedłożenie:

  • stosownego oświadczenia o minimalnej praktyce w wykonywaniu prac o podobnym charakterze;
  • stosowne oświadczenie o niezatrudnianiu podwykonawców.

Prosimy o podanie terminu realizacji ewentualnego zamówienia oraz przekazanie lub przesłanie informacji o wycenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania niniejszego pisma na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku; Wydział Rolnictwa, Środowiska Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji; ul. Borsucza 2; 15 – 569 Białystok.

Dodatkowych informacji udzieli Rafał Kuczynko – tel. 85 740 39 78.

W załączeniu:

- orientacyjna trasa zbieracza;

- orientacyjna trasa zbieracza zaznaczona na mapie melioracyjnej

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Rafał Kuczynko

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-11-2016

Data udostępnienia w BIP: 02-11-2016 13:08

Data modyfikacji informacji: 02-11-2016 13:08