2016.12.28 - ogłoszenie o sesji

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 28 grudnia 2016 roku (środa) o godz. 1600, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji.  

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2017 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Białostockiego za 2016 rok.
 14. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

                                                                                                              Podpisał:

                                                                                                              Zenon Żukowski

                                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok, 20 grudnia 2016 r.       

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-12-2016

Data udostępnienia w BIP: 20-12-2016 15:13

Data modyfikacji informacji: 20-12-2016 15:13