19.12.2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 19 grudnia 2013 roku, o godzinie 1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2, sala konferencyjna, odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok  2014. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Michałowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego oraz Wicestarosty Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdań z działalności  Komisji Stałych Rady Powiatu za 2013 rok.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RPB.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XXXVII sesji RPB.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Białystok, 6 grudnia 2013 roku

 

               Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski

               Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-12-2013

Data udostępnienia w BIP: 09-12-2013 15:06

Data modyfikacji informacji: 09-12-2013 15:06