Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach

DANE PODSTAWOWE

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

18-100 Łapy, ul. Gen. W. Sikorskiego 68   tel. 85 715 2821 lub 85 814 2015, 85 814 2016, 85 814 2018, fax 85 814 2017

www.fajnaszkola.net zsm@fajnaszkola.net

Dyrekcja:

 • dyrektor szkoły – mgr Dorota Kondratiuk
 • wicedyrektor – mgr Barbara Łabęcka

Ilość nauczycieli – 35

Ilość uczniów – 377

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach został powołany 29 września 1972 r. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

 • II Liceum Ogólnokształcące – powołane 20.03.2003 r.
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – powołane 01.09.2006 r.
 • Technikum – powołane 07.02.2002 r.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – powołana około 1946 r.
 • Szkoła Policealna – powołana 01.09.2005 r.
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych – powołana 01.09.2005 r.

Zawody i specjalności:

II Liceum Ogólnokształcące

oddział realizujący tematykę bezpieczeństwa powszechnego,

Technikum o zawodach

 • technik elektryk,
 • technik mechanik,
 • technik informatyk,
 • technik hotelarstwa,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik budownictwa,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • mechanik pojazdów samochodowych,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum lub dawnej szkoły podstawowej w systemie zaocznym

Status prawny – Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

Organ prowadzący – Powiat Białostocki.

Organ nadzorujący – Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Zespół Szkół Mechanicznych realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Organami Zespołu są:

 • Dyrektor Zespołu
 • Rada Pedagogiczna
 • Samorząd Uczniowski
 • Rada Rodziców

Majątek publiczny pozostający w dyspozycji jednostki:

środki trwałe – 7 003 630,92 zł.

inwentarz – 757 173,21 zł.

Sposób władania nieruchomościami – trwały zarząd.

Szkoła posiada archiwum i prowadzi:

 • księgę ewidencji uczniów
 • księgę wydanych druków ścisłego zarachowania
 • księgę wydanych świadectw szkolnych
 • księgę wydanych legitymacji szkolnych
 • księgę protokołów Rad Pedagogicznych
 • księgę uchwał Rad Pedagogicznych
 • księgę kontroli zewnętrznych

Dane w nich zawarte są udostępniane na pisemną prośbę osób zainteresowanych.

 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie materiałów i ich aktualizację, przekazywanie do publikacji w BIP – Sławomir Muszyński – sekretarz szkoły, tel. 85 715 2821 e-meil: sekretariat@fajnaszkola.net

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Muszyński

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Sławomir Muszyński – sekretarz szkoły

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-04-2005

Data udostępnienia w BIP: 20-05-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 22-09-2016 14:42