Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

 

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO  W  ŁAPACH

 

18-100 Łapy

ul. Sikorskiego 15

 

tel/fax 85-7152222  tel. 85-7152720, 85-7152221

e-mail: ckplapy@wp.pl

  strona internetowa: www.ckplapy.pl

BIP: http://ckplapy.biposwiata.pl/

 

Dyrektor  – mgr inż. Zdzisław Penza

 

 

Jednostka nie mająca osobowości prawnej, prowadząca działalność w zakresie oświaty i wychowania.

 

Organem prowadzącym placówkę jest POWIAT BIAŁOSTOCKI

Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Podlaski Kurator w Białymstoku

 

Akty prawne regulujące działania:

- Ustawa o systemie oświaty

- Uchwała nr XIX/100/2000 z dn. 8 czerwca 2000 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

- Zał. nr 1 do Uchwały nr XIX/100/2000 z dn. 8 czerwca 2000 roku  - Akt założycielski Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

-          Statut placówki, tekst jednolity na stronie www.ckplapy.pl 

 

 

Struktura organizacyjna

 

Placówka nosi nazwę  - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach jest to placówka publiczna.

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach prowadzi zajęcia w następujących zawodach:

 

 

Lp.

Typ szkoły

Okres nauki

Zawód

1.

Techniku zawodowe

5

Technik mechanik

5

Technik elektronik

5

Technik technologii odzieży

2.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

3

Mechanik pojazdów samochodowych

 

 

 

Majątek wg. stanu na dzień 1 maja 2005 r.

 

Rodzaj środków

Opis

Wartość (zł)

Środki

Grupa

 

0

Grunty

0,0

 

I

Budynki i budowle

102909,00

 

IV

Maszyny i urządzenia

435514,00

 

VII

Środki transportowe

40276,00

Środki

inwentarzowe

Wyposażenie

297969,00

RAZEM

876668,00

 

 

Rejestry prowadzone w placówce

 

1.       Rejestr wydanych zaświadczeń  o ukończeniu kursu kandydatów na prawa jazdy

2.       Rejestr przeprowadzonych przeglądów technicznych

3.       Rejestr podatku VAT

4.       Rejestr wysłanych pism

5.       Rejestr wydanych zaświadczeń

6.       Rejestr delegacji

 

 

Kontrole przeprowadzone w placówce

 

1.       Lipiec, wrzesień 2004r.   – Regionalna Izba Obrachunkowa – protokół z kontroli jest dostępny w placówce

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Halina Mazurkiewicz

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Dyrektor – mgr inż. Zdzisław Penza

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-04-2017

Data udostępnienia w BIP: 16-06-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 10-04-2017 15:01