2016.01.19 - nabór na stanowisko Inspektora nadzoru budowlanego

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

POWIATU ZIEMSKIEGO

W BIAŁYMSTOKU

Poszukuje kandydatów na stanowisko

Inspektora nadzoru budowlanego

Do  głównych  obowiązków  osoby zatrudnionej  na tym  stanowisku będzie należała kontrola stosowania i przestrzegania przepisów ustawy prawo budowlane, w tym:

 • inspekcja budów
 • kontrola utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych (KPA)
 • prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych i karnych za wykroczenia z prawa budowlanego

 

 • załatwianie spraw zleconych przez powiatowego inspektora Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie techniczne + uprawnienia budowlane lub prawnicze
 • znajomość prawa Wymagania dodatkowe
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie prawa j azdy
 • doświadczenie w pracy publicznej Wymagane dokumenty

Zainteresowane   osoby  prosimy  o   złożenie   kwestionariusza  osobowego   lub   cv  z

wymaganymi dokumentami:                                                                                          .

 • oświadczeniem kandydata o niekaralności (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczeniem kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopiami    dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż (potwierdzone przez

kandydata) Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty z dopiskiem „oferta pracy" należy przesłać w terminie do 31 stycznia   2016r.

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku ul. Słonimska 15/1 15-028 Białystok lub złożyć w siedzibie Inspektoratu w pok. 2

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (085) 748-23-06 Warunki pracy na zajmowanym stanowisku

Umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności)

Uwagi:                                                                                                                          .

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane.

 

Białystok, 2016.01.18

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Andrzej Czaban - Dyrektor

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-01-2016

Data udostępnienia w BIP: 19-01-2016 12:08

Data modyfikacji informacji: 08-02-2016 08:25