Odpowiedź na pytanie

 

Białystok, dnia 13.08.2021

 

OR.271.1.447.2021

         

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

           

DOTYCZY: usługi obejmującej uporządkowanie i zewidencjonowanie ok. 8,50 metrów bieżących nieuporządkowanych materiałów archiwalnych (kat. A) znajdujących się na stanie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania:

 

Pytanie 1: „Czy w przypadku braku spisu spraw wykonawca jest zobowiązany do stworzenia/sporządzanie takiego spisu?

 

Odpowiedź: Przed przystąpieniem do porządkowania dokumentacji należy uzgodnić metodykę jej porządkowania z Archiwum Państwowym w Białymstoku.

 

Pytanie 2: W zaproszeniu jest podana informacja „Usługa zostanie wykonana w siedzibie Wykonawcy”, natomiast w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” podana jest następująca informacja - „Wykonania usługi archiwizacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w Białymstoku, ul. Branickiego 13, 15-213 Białystok,/Wykonawcy w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek w godz. 08:00 – 16:00, wtorek – piątek w godz. 07:30–15:30” – która informacja jest właściwa?

 

Odpowiedź: Usługa ma być wykonana w siedzibie Wykonawcy.

 

Pytanie 3: Czy można stosować opisy teczek na termo transferowych etykietach samoprzylepnych?

 

Odpowiedź: Czynność tą należy uzgodnić z Archiwum Państwowym w Białymstoku.

 

Pytanie 4: W „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” w zadaniach wykonawcy w punkcie L. „poddanie zabiegom konserwatorskim w przypadku uszkodzenia mechanicznego, biologicznego lub chemicznego materiałów archiwalnych” – jakim szczegółowo zabiegom należy poddać opracowywaną dokumentację?

 

Odpowiedź: W przypadku rozerwanej strony - zaklejenie taśmą naprawczą.

 

Pytanie 5: Czy dokumentacja jest po zalaniu?

 

Odpowiedź: Dokumentacja nie była zalana.

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior - Sekretarz

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-08-2021

Data udostępnienia w BIP: 16-08-2021 11:34

Data modyfikacji informacji: 16-08-2021 11:34