Informacja z otwarcia ofert

 

Białystok, 2020.03.12

OR.272.4.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 223 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 5 ofert określonych poniżej.

Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz termin realizacji – 15.11.2020 r.

oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Państwowe

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Oddział w Białymstoku

ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 39,96 zł 

okres gwarancji – 6 lat

 

oferta nr 2

TAXUS UL Sp. z o. o.

ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 24,80 zł 

okres gwarancji – 6 lat

 

oferta nr 3

LAS-R Sp. z o. o.

ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków 

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 32,40 zł 

okres gwarancji – 6 lat

 

oferta nr 4

KRAMEKO sp. z o. o.

ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 39,96 zł 

okres gwarancji – 6 lat

 

oferta nr 5

Krzysztof Janczulewicz

Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno- Leśnych

ul. Białostocka 45, 16-020 Czarna Białostocka

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 21,76 zł 

okres gwarancji – 6 lat

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-03-2020

Data udostępnienia w BIP: 13-03-2020 09:59

Data modyfikacji informacji: 13-03-2020 09:59