Informacja z otwarcia ofert

 Białystok, 2020.02.21

OR.272.2.2020

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dot. postępowania przetargowego na dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 968 873,25 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

1. „TABLA” sp. z o.o.

20 – 447 Lublin, ul. Diamentowa 7B

Cena brutto: 1 054 884,90 zł

Gwarancja: 3 lata

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy  

Warunki płatności: 30 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

2. UTAL sp. z o.o.

Poznań – Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9

62-006 Kobylnica

Cena brutto: 1 052 720,10 zł

Gwarancja: 3 lata

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Warunki płatności: 30 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

         Podpisał:

w/z STAROSTY

Roman Czepe

Wicestarosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: w/z Starosty - Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-02-2020

Data udostępnienia w BIP: 21-02-2020 11:03

Data modyfikacji informacji: 21-02-2020 11:03