Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 10.12.2020

OR.271.4.17.2020

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę oprogramowania do bakcupu i kopii zapasowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp. j. ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice z ceną brutto  – 14 440,20 zł. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

 

Podpisał:

w/z Starosty

Roman Czepe - Wicestarosta

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: w/z Starosty - Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-12-2020

Data udostępnienia w BIP: 10-12-2020 12:57

Data modyfikacji informacji: 10-12-2020 12:57