Odpowiedź na pytania

Białystok, dnia 01.12.2020

OR.271.4.16.2020

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: zapytania ofertowego na ochronę fizyczną osób i mienia znajdującego się na terenie posesji Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1

Starostwo Powiatowe w Białymstoku udziela odpowiedzi na zadane w zapytaniu ofertowym pytania:

Pytanie 1: „Czy wymagają Państwo specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (dotyczy grupy interwencyjnej)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji grupa interwencyjna to co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Pytanie 2: W nawiązaniu do podpunktu 4 zawartego w formularzu ofertowym cyt. usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców zwracam się z prośbą o udzielenie zezwolenia na udział podwykonawcy w zakresie grup interwencyjnych, z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowej części zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawcy w zakresie grup interwencyjnych, z zastrzeżeniem osobistego wykonanie kluczowej części zamówienia. W związku z tym zmianie ulega formularz ofertowy. Treść nowego formularza ofertowego w załączeniu.

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-12-2020

Data udostępnienia w BIP: 01-12-2020 20:13

Data modyfikacji informacji: 04-12-2020 10:37