Informacja o wyborze oferty

   Białystok, 2020.12.07

OR.271.4.14.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) do siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2

 

Zamawiający:

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982 

www.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oferta cenowa złożona przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa jako oferta z najniższą ceną została uznana za ofertę najkorzystniejszą (oferta w procesie oceny otrzymała 10 punktów). W postępowaniu zostały złożone 2 oferty cenowe, Wykonawcy otrzymali następującą punktację.

 

oferta nr 1

Green S.A. w restrukturyzacji

ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

cena brutto – 41 965,12 zł

ilość punktów w kryterium – cena brutto przedmiotu zamówienia – 9,38 pkt

 

oferta nr 2

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

cena brutto – 39 375,93 zł

ilość punktów w kryterium – cena brutto przedmiotu zamówienia – 10 pkt

 

             

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-12-2020

Data udostępnienia w BIP: 08-12-2020 08:34

Data modyfikacji informacji: 08-12-2020 08:34