Odpowiedź na pytania 3

Białystok, dnia 26.11.2020

OR.271.4.13.2020

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: postępowania na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Starostwo Powiatowe w Białymstoku udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania:

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych?”

Odpowiedź: Tak, oczywiście Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Pytanie 2: „Proszę o doprecyzowanie licencji Server Pro Agent i Virtual Agent – doprecyzowanie producenta oprogramowania, uszczegółowienie nazwy by zidentyfikować właściwie zamawiany produkt.”

Odpowiedź: W zapytaniu są podane nazwy licencji oprogramowania Xopero. Zamawiający wymaga, aby były to licencje dożywotnie.

Podpisała:

Joanna Kondzior - Sekretarz

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-11-2020

Data udostępnienia w BIP: 27-11-2020 09:07

Data modyfikacji informacji: 27-11-2020 09:07