Ogłoszenie o wyborze oferty

  

Białystok, 2020.04.30

OR.271.4.6.2020

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego – oferta cenowa złożona przez Wykonawcę – ONEX GROUP Jakub Hryciuk, Al. Najświętszej Maryi Panny 34, 42-200 Częstochowa,  z ceną brutto 15 160,52 zł uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną.

           

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym zapytaniu.

 

Oferent

Wartość oferty brutto

CORSOFT Andrzej Korzeniewski

ul. Trzykrotki 6

04-727 Warszawa

 

 

15 202,80

Technologie Internetowe S.A.

Ul. Bukowiecka 92

03-893 Warszawa

 

 

16 272,90

PRIME COMPUTERS Dariusz Leszczyński

ul. Kraszewskiego 15A

50-229 Wrocław

 

 

15 399,60

INFOS Systemy Komputerowe

ul. Jagiellońska 8

80-371 Gdańsk

 

 

15 178,20

ONEX GROUP Jakub Hryciuk

Al. Najświętszej Maryi Panny 34

42-200 Częstochowa

 

 

15 160,52

TRICELL Piotr Kochański

ul. Pamięci Katynia 12/32

26-600 Radom

 

 

15 436,50

KOMSERWIS Sp. z o.o.

ul. Piasta 16

15-044 Białystok

 

 

15 338,10

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

ul. Skorupska 9

15-048 Białystok

 

 

15 683,02

BIT S.A.

Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa

 

 

15 633,30

CONET Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Leszno 32

01-199 Warszawa

 

 

15 973,84

Eximo Project Sp. z o.o.

ul. Poznańska 31

85-129 Bydgoszcz

 

 

15 753,84

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-04-2020

Data udostępnienia w BIP: 30-04-2020 14:56

Data modyfikacji informacji: 30-04-2020 14:56