Plan postępowań - Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku - AKTUALIZACJA

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE POWIAT BIAŁOSTOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ W 2019 ROK - AKTUALIZACJA

L.P.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA (ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY CZY USŁUGI)

PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

OREINTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

1

Dostarczenie ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

 440 000 zł

IV kwartał 2019r.

2

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Dostawy

Usługi społeczne

900 000 zł

IV kwartał 2019r.

3

Dostawa energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej utworzonej przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku i jednostki organizacyjne.

Dostawy

Przetarg nieograniczony

900 000 zł

IV kwartał 2019r.

4

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, w tym m.in. dotyczących podziałów geodezyjnych, opracowania baz danych obiektów topograficznych, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenia do scalenia gruntów.

Usługi

Przetarg nieograniczony

403 690 zł

I-IV kwartał 2019r.

5

Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

440 000 zł

III kwartał 2019r.

 

Białystok, 05.07.2019r.

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-07-2019

Data udostępnienia w BIP: 05-07-2019 13:35

Data modyfikacji informacji: 05-07-2019 13:35