Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2019.02.27

OR.272.6.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 266 000,00 zł brutto, z czego część A – 118 000,00 zł brutto, część B – 148 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz terminy realizacji: część A – 20.03.2020 r., części B – 20.03.2020 r.

 

oferta nr 1

konsorcjum firm w składzie:

Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c.

Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski

15-084 Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32

 

CROMA s.c.

ul. Żegarska, Sz. Żegarski

15-521 Białystok, ul. Wenecka 7, Zaścinki

część B

cena brutto: 282 900,00 zł

 

oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych

„GEOMIAR” sp. z o.o.

37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 35

część A

cena brutto: 240 474,23 zł

gwarancja: 72 miesiące

część B

cena brutto: 313 474,11 zł

gwarancja: 72 miesiące

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-02-2019

Data udostępnienia w BIP: 27-02-2019 10:54

Data modyfikacji informacji: 27-02-2019 10:54