Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 29.01.2019

OR.271.2.3.2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

                                                                       

            Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku w 2019 roku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

  • w części I firmę GRAFIX Olszewska- Piotrowska M. Tyrała Sp. j. ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok, z ceną brutto – 35 677,47 zł. Ponadto firma złożyła ofertę w części II z ceną brutto 48 107,99 zł,
  • w części II firmę Office Service Mariola Szulborska Gen. Wł. Andersa 42, 15-113 Białystok, z ceną brutto 43 523,27 zł.

 

     W najbliższym czasie zostaną z powyższymi Wykonawcami zawarte umowy celem realizacji sukcesywnej dostawy materiałów biurowych.                                                                        

 

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 29-01-2019 13:58

Data modyfikacji informacji: 29-01-2019 13:58