Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2019.01.28

OR.272.3.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów geodezyjnych

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 36 500,00 zł brutto, z czego część A – 5 000,00 zł brutto, część B – 3 000,00 zł brutto, część C – 15 000,00 zł brutto, część D – 4 500,00 zł brutto, część E – 3 000,00 zł brutto, część F – 6 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

              Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz termin realizacji dla wszystkich części – 10 tygodni od dnia otrzymania zlecenia.

 

oferta nr 1

„KA-RO” Roman Bornus

ul. Myśliborska 98E/149, 03-185 Warszawa

Część A:

za podział na dwie działki: cena brutto 2 706,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 738,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część B:

za podział na dwie działki: cena brutto 2 706,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 738,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część C:

za opracowanie dokumentacji dla pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym:

cena brutto 3 075,00 zł

za opracowanie dokumentacji dla każdej następnej działki w obrębie ewidencyjnym:

cena brutto 1 968,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

 Część D:

za podział na dwie działki: cena brutto 3 075,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 984,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część E:

za podział na dwie działki: cena brutto 3 075,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 984,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część F:

za podział na dwie działki:

cena brutto 6 150,00 zł

za każdą następną działkę:

cena brutto 738,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

oferta nr 2

Usługi Geodezyjne

Nowa Mapa Radosław Adasiewicz

15-472 Białystok, ul. Ciepła 1/1

Część B:

za podział na dwie działki: cena brutto 800,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 100,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część D:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 000,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 100,00  zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część E:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 000,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 100,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część F:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 400,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 200,00 zł

Gwarancja; 48 miesięcy

 

oferta nr 3

Usługi Geodezyjne „GEO – TECH” Adam Zaniewski

ul. Niewodnicka 43, 15-635 Białystok

 

Część A:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 550,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 200,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część B:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 550,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 200,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część C:

za opracowanie dokumentacji dla pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym:

cena brutto 1 700,00 zł

za opracowanie dokumentacji dla każdej następnej działki w obrębie ewidencyjnym:

cena brutto 1 500,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część E:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 800,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 300,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część F:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 700,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 200,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Informatyczne „LIMBUS” s.c.

Małgorzata Wilczewska, Dariusz Wilczewski

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1 lok. 411

 

Część A:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 476,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 29,89 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1

 

Część B:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 300,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 30,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część E:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 300,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 30,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 28-01-2019 12:24

Data modyfikacji informacji: 28-01-2019 12:24